Publicēts: 2016-08-05 15:37:42 CEST
Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca
Uzņēmuma paziņojums

Par AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” meitas uzņēmumu

2016.gada 5.augustā LR Uzņēmumu reģistrā ir reģistrēts AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” meitas uzņēmums SIA „RER-Termināls”, vien. reģ. Nr. 40203010535, ar pamatkapitālu 1 140 000 eiro, pamatdarbība - materiālu un izejvielu pirkšana un pārdošana.

 

Izveidotas sabiedrības vienīgais dibinātājs - AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” veica SIA „RER-Termināls” pamatkapitālā mantisko ieguldījumu – nekustamo īpašumu, kas sastāv no zemesgabala un uz tā esošām ēkām, kā arī ražošanas korpusa ēkas, ko dibinātājs pēdējos gadus nav izmantojis ražošanas procesā.

 

Mantiskā ieguldījuma tirgus vērtība ir 1 140 000 eiro.

 

Meitas uzņēmuma dibināšana neietekmēs AS „Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca” komercdarbību un finanšu radītājus.