Paskelbta: 2021-01-08 08:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Klaipėdos nafta“ 2020 metų gruodžio mėn. preliminarios veiklos pajamos

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė)  nuo 2020 m. antrojo ketvirčio pradžios peržiūrėjo veiklos segmentus ir atitinkamai pateikia atskleidžiamą informaciją apie pajamas. Išskiriami šie Bendrovės veiklos segmentai:

  • naftos terminalų veikla, kuri apima Klaipėdos naftos terminalą bei Subačiaus naftos terminalą,
  • reguliuojama Klaipėdos SGD terminalo veikla bei
  • komercinė SGD veikla, kuri apima mažos apimties SGD paskirstymo stotį Klaipėdoje bei tarptautinius SGD projektus ir jų vystymą.

2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės naftos terminalų preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,5 mln. eurų, ir lyginant su praėjusių metų gruodžio mėn., yra 1,0 mln. eurų arba 28,6 proc. mažesnės. Naftos terminalų 2020 m. dvylikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 31,3 mln. eurų ir yra 5,2 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu.

Preliminarios Bendrovės Klaipėdos SGD terminalo 2020 m. gruodžio mėn. pardavimo pajamos yra 3,6 mln. eurų (2019 m. gruodžio mėn. - 5,9 mln. eurų). Klaipėdos SGD terminalo reguliuojamos veiklos pajamas sudaro preliminari SGD pakartotinio dujinimo kainos pastovioji dalis (už metinius vartojimo pajėgumus), kintama dalis už išdujintą dujų kiekį ir SGD perkrovos pajamos. Klaipėdos SGD terminalo pajamų, gaunamų už metinius vartojimo pajėgumus, lygis nepriklauso nuo dujinimo apimčių. Pajamas tvirtina Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), remdamasi nustatyta Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika ir apskaičiuodama jas visam ateinančių metų laikotarpiui. 2020 m. dvylikos mėnesių Klaipėdos SGD terminalo preliminarios pardavimo pajamos yra 38,8 proc. mažesnės dėl nuo 2020 m. sausio 1 d. sumažinto Klaipėdos SGD terminalo saugumo dedamosios tarifo.

2020 m. gruodžio mėn. Bendrovės komercinės SGD veiklos preliminarios pardavimo pajamos siekia 0,2 mln. eurų. Pajamų rezultatą gruodžio mėn. lėmė didesnės tarptautinių SGD projektų konsultavimo pajamos ir didesnės mažos apimties SGD paskirstymo stoties pajamos, lyginant su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. Komercinės SGD veiklos 2020 m. dvylikos mėnesių preliminarios pardavimo pajamos siekia 2,7 mln. eurų.

Iš viso Bendrovės preliminarios 2020 m. sausio-gruodžio mėn. pardavimo pajamos sudaro 77,4 mln. eurų ir yra 25,6 proc. mažesnės nei 2019 m. atitinkamu laikotarpiu (104,1 mln. eurų).

Preliminarios Bendrovės pajamos, mln. EUR:

 GruodisSausis-gruodis
 2020 m.2019 m.Pokytis2020 m.2019 m.Pokytis
Naftos terminalų veikla2,53,5-28,6%31,333,0-5,2%
SGD terminalo veikla3,65,9-39,0%43,470,9-38,8%
Komercinė SGD veikla0,20,0100,0%2,70,213,5 karto
Iš viso6,39,4-33,0%77,4104,1-25,6%

Vadovybės komentaras

Bendram KN pajamų rezultatui ir toliau žymios įtakos turi žemesnės Klaipėdos SGD terminalo pajamos, kurias lėmė Bendrovės 2019 m. priimti sprendimai optimizuoti Klaipėdos SGD terminalo infrastruktūros kaštus, atitinkamai sumažinant SGD saugumo dedamąją Lietuvos dujų vartotojams nuo 2020 metų. Įgyvendinant šį sprendimą KN pajamos už 2020 m. dvylika mėnesių yra 26,8 mln. eurų mažesnės.  

KN naftos terminalų veiklai įtakos 2020 m. turi istorinėse žemumose esančios naftos perdirbimo maržos, geopolitinės aplinkybės, taip pat ir pasaulinė COVID-19 pandemija, sumažinusi naftos produktų paklausą visame pasaulyje bei ribojanti naftos perdirbimo gamyklų veiklą. Nors naftos produktų paklausa pradėjo rodyti atsigavimo požymius pasauliniu lygiu, tačiau besitęsianti pandemija nesudarė galimybių spartesniam naftos produktų paklausos atsigavimui 2020 metų pabaigoje ar prasidėjus 2021 m. Atsižvelgiant į žemumose besilaikančias naftos perdirbimo maržas ir dėl pasaulyje taikomų karantino apribojimų mažesnę naftos produktų paklausą, gruodžio mėnesį visi pagrindiniai KN klientai Lietuvoje ir Baltarusijoje krovą vykdė mažesnėmis apimtimis. Nepaisant nepalankių rinkos aplinkybių, KN per 2020 m. dvylika mėn. pavyko užtikrinti panašias kaip prieš metus preliminarias naftos terminalų veiklos pajamas.


Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594.