English Lithuanian
Paskelbta: 2021-07-30 16:59:00 CEST
AUGA group, AB
Akcijų paketo įgijimas ar netekimas

Pranešimas apie balsavimo teisių netekimą

AUGA group, AB gavo ME Investicija, UAB pranešimą apie balsavimo teisių paketo netekimą (pridedama).

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

PriedasPranesimas apie balsavimo teisiu paketo netekima.pdf