Paskelbta: 2020-07-01 15:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Telia Customer Service LT, AB prijungta prie Telia Lietuva, AB

2020 m. liepos 1 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruota po reorganizavimo, prijungiant Telia Customer Service LT, AB prie Telia Lietuva, AB, veiklą tęsiančios įmonės Telia Lietuva, AB įstatų redakcija.

Telia Lietuva AB dukterinė įmonė Telia Customer Service LT, AB baigia savo veiklą kaip juridinis asmuo, o jo veiklą tęsia Telia Lietuva, AB. „Telia Lietuva“ perima visą „Telia Customer Service LT“ turtą, teises ir pareigas.

Nuo 2017 m. vasario 1 d. „Telia Customer Service LT“ kontaktų centras rūpinosi „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimu nuotoliniu būdu ir teikė informacijos telefonu 118 paslaugą Lietuvoje. Per metus įmonės konsultantai su klientais telefonu ir el. kanalais bendrauja daugiau nei 20 mln. kartų. 2020 m. birželio 30 d. duomenimis įmonėje dirbo 567 darbuotojai. Jie visi nuo 2020 m. liepos 1 d. tapo „Telia Lietuva“ darbuotojais ir tęsia savo veiklą.

Optimizuojant „Telia Lietuva“ įmonių grupės struktūrą, „Telia Lietuva“ ir „Telia Customer Service LT“ akcininkų sprendimai įgalioti įmonių valdybas parengti reorganizavimo sąlygas, kuriomis remiantis prie Telia Lietuva, AB, būtų prijungta Telia Customer Service LT, AB, buvo priimti 2019 m. balandį. 2019 m. lapkričio 6 d. abiejų įmonių valdybos pritarė parengtoms reorganizavimo sąlygoms, o 2020 m. balandžio 28 d. abiejų įmonių akcininkai nusprendė reorganizuoti Telia Lietuva, AB ir Telia Customer Service LT, AB pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalį prijungimo būdu.

„Telia Lietuva“ įstatinis kapitalas nesikeičia ir yra lygus 168 957 810,02 eurų. Jį sudaro 582 613 138 paprastosios vardinės 0,29 euro nominalios vertės akcijos. Bendrovės akcininkų turtinės ir neturtinės teisės nesikeičia.


PRIEDAS: 2020 m. liepos 1 d. įregistruoti Telia Lietuva, AB įstatai.


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt

Priedas


Telia_Lietuva_istatai_2020_pasirasyti.pdf