English Lithuanian
Paskelbta: 2022-05-03 15:01:01 CEST
Nasdaq Vilnius
Įtraukimas į sąrašus

Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą

2022-05-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės obligacijos bus įtrauktos į Nasdaq Baltijos Skolos vertybinių popierių prekybos sąrašą:        

Emitentas                                                     Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Trumpinys                                                    LTG
ISIN kodas                                                   LT0000630097
Išpirkimo diena                                             2025-08-04
Emisijos dydis nominalia verte, EUR           70 000 000
Pavedimų knyga                                          
LTGB013025B
Atkarpos dydis, %                                        1,3
Atkarpos išmokų mokėjimo datos                
2023-08-04
                                                                     2024-08-04
                                                                     2025-08-04
                                                                     

                                                                                                                                                                                            

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
http://www.nasdaqbaltic.com/

Pavadinimas Nasdaq Baltic yra naudojamas apibrėžti vertybinių popierių biržas, reguliuojamas rinkas, alternatyvias vertybinių popierių rinkas First North Baltijos šalyse, t.y Nasdaq Tallinn AS, Nasdaq Riga AS ar AB Nasdaq Vilnius.