English Estonian
Avaldatud: 2023-12-22 11:42:02 CET
Harju Elekter Group
Finantskalender

Finantsaruannete avaldamine 2024. aastal

AS Harju Elekter Group soovib oma aktsionäridele häid pühi ning teatab, et avaldab konsolideeritud majandustulemused 2024. aastal järgmiselt:

2023. a 4. kvartali vahearuanne           21.02.2024
2023. a auditeeritud aastaaruanne     27.03.2024
2024. a 1. kvartali vahearuanne           24.04.2024
2024. a 2. kvartali vahearuanne           24.07.2024
2024. a 3. kvartali vahearuanne           23.10.2024

Aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 26.04.2024.

Majandustulemused avaldatakse eesti ja inglise keeles ning kõik teated on pärast avaldamist nähtavad börsisüsteemis ja Harju Elektri koduleheküljel www.harjuelekter.com.

Tiit Atso
Juhatuse esimees
Tel 674 7400

Koostas:
Marit Tack
Kommunikatsioonijuht
Tel +372 53408444
E-mail: marit.tack@harjuelekter.com
https://harjuelekter.com/et/investors/