Published: 2021-01-28 09:50:47 CET
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Correction: „Ignitis grupės“ įmonių grupės preliminarūs 2020 m. 12 mėnesių finansiniai duomenys

Nauja trečia pastraipa

2020 metų 12 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ įmonių grupės (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Gruodis
 2020 m.2019Pokytis
Pajamos143,2 mln. Eur100,9 mln. Eur41,9 proc.
Koreguota EBITDA*39,2 mln. Eur22,1 mln. Eur77,4 proc.
    
 Sausis - Gruodis
 2020 m.2019Pokytis
Pajamos1,268,7 mln. Eur1,090,6 mln. Eur16,3 proc.
Koreguota EBITDA*293,5 mln. Eur259,6 mln. Eur13,1 proc.

Grupės pajamos 2020 m. sausio – gruodžio mėnesiais siekė 1,268,7 mln. eurų ir buvo 16,3 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (1,090,6 mln. eurų). Grupės pajamos daugiausiai augo dėl didesnių pajamų tinklų segmente, kurias lėmė energijos persiuntimo paslaugos, kurią sudaro energijos perdavimo, skirstymo ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) dedamosios, kaina ir dėl didesnių pajamų iš Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko lanksčiosios gamybos segmente.

Grupės koreguotas EBITDA rodiklis 2020 m. sausio – gruodžio mėn. siekė 293,5 mln. eurų ir buvo 13,1 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2019 m. (259,6 mln. eurų). Šį augimą lėmė geresni rezultatai tinklų segmente dėl investicijų į skirstomųjų tinklų atnaujinimą augančios reguliuojamo turto vertės, geresni Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai lanksčiosios gamybos segmente bei efektyvus Kruonio HAE panaudojimas žaliosios gamybos segmente.

Grupės preliminarus koreguotas EBITDA rodiklis yra apie 10 proc. aukštesnis negu vadovybės prognozė (265-269 mln. eurų), atskleista kartu su 2020 m. 9 mėnesių rezultatais. Augimą lėmė geresni nei planuota Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko rezultatai lanksčiosios gamybos segmente ir efektyvus Kruonio HAE panaudojimas žaliosios gamybos segmente bei apskritai geresnis Sprendimų klientams segmento rezultatas.

Bendrovės metinės finansinės ataskaitos šiuo metu yra audituojamos ir galutiniai audituoti rezultatai gali skirtis nuo pateiktų preliminarių duomenų. Bendrovė planuoja peržvelgti ir pakoreguoti išvestinių finansinių priemonių pateikimą metinėse audituotose finansinėse ataskaitose, ir tai gali turėti įtakos pajamų ir išlaidų rodikliams, tačiau tikėtina, kad tai neturės reikšmingos įtakos koreguotai EBITDA.

*Bendrovės preliminarus 2020 m. bei faktinis 2019 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Bendrovės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Bendrovės pranešimuose.

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076