Paskelbta: 2015-08-31 08:00:34 CEST
INVL Technology
Tarpinė informacija

AB „INVL Technology“ neaudituoti 2015 m. 6 mėn. veiklos rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2015-08-31 08:00 CEST -- „INVL Technology“ AB – investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Baltic biržoje, per pirmąjį 2015 metų pusmetį apskaitė neigiamą finansinio turto tikrosios vertės pokytį, kuris siekė 60 tūkst. eurų (pernai buvo teigiamas ir siekė 807 tūkst. eurų per tą patį 2014 m. laikotarpį), gavo 111 tūkst. eurų pajamų (nulį per tą patį 2014 m. laikotarpį), ir patyrė 257 tūkst. eurų nuostolių (per tą patį 2014 m. laikotarpį buvo 796 tūkst. eurų pelnas).

Bendrovė yra investicinis subjektas, kuris buvo sukurtas sujungus dvi bendroves – AB BAIP grupė ir AB „INVL Technology“. 2015 m. vasario 9 d. užbaigtas  AB „INVL Technology“  ir AB BAIP grupė reorganizavimas: prie AB BAIP grupė prijungta AB „INVL Technology“. AB BAIP grupė perėmė visas AB „INVL Technology“  teises ir pareigas ir tęsia veiklą nauju pavadinimu – akcinė bendrovė „INVL Technology“. Kadangi yra tęsiama veikla, kurios pagrindu Bendrovė atitinka TFAS 10 kriterijus, taikomus investiciniam subjektui, palyginamieji skaičiai yra pateikiami buvusios AB „INVL Technology”, kuri buvo prijungta prie AB BAIP grupė.

         Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
         Direktorius
         Kazimieras Tonkūnas
         El.paštas k.tonkunas@invltechnology.lt


AB INVL Technology_6men pranesimas_LT Q2 FINAL.pdf
AB INVL Technology_atsakingu asmenu patvirtinimas_LT FINAL.pdf
AB INVL Technology IFRS 2015 Q2 LT FINAL.pdf