Paskelbta: 2017-04-28 15:03:35 CEST
Vilkyskiu Pienine
Metinė informacija

AB Vilkyškių pieninės 2016 m. metinė informacija

AB Vilkyškių pieninė pateikia eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintus finansinių ataskaitų rinkinius už 2016 m.

         

 

         Vilija Milaševičiutė
         Ekonomikos ir finansų direktorė
         Tel.: +370 441 55 102


Atskiru finansiniu ataskaitu rinkinys 2016.pdf
Konsoliduotu finansiniu ataskaitu rinkinys 2016.pdf