Published: 2020-03-26 17:48:42 CET
Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca
Gada pārskats ar zvērināta revidenta atzinumu

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” 2019.Gada pārskats

AS „Rīgas autoelektroaparātu rūpnīca” pamatdarbības veids ir sava nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana. Agrākos gados rūpnīca ražoja elektrosadales un kontroles aparātus. Šobrīd Sabiedrība ir pilnībā pārtraukusi ražošanu, bet vēl pārdod noliktavā esošo produkciju.

Rit pārrunas ar potenciālajiem nomniekiem, meklējot iespēju iznomāt pēc iespējas lielākas platības vienam nomniekam.

 

Uzņēmuma neto apgrozījums 2019.gadā ir 13,2 tūkst. EUR, tajā skaitā 2,5 tūkst. EUR produkcijas realizācija un 10,5 tūkst. EUR nekustamā īpašuma izīrēšana.

.

Saimnieciskās darbības rezultāts 2019. gadā ir zaudējumi 122 348 EUR apmērā.

 

Pielikumā:

Gada pārskats par periodu no 2019.gada1.janvāra līdz 31.decembrim.

Revidentu ziņojums

Ziņojums par korporatīvās pārvaldības principu ievērošanu.

 

 

Kontaktpersona:

Inna Vencenosceva

Tālrunis: +371 67371352

E-pasts: rimowood2@inbox.lv


Revidentu zinojums 2019 Lat.pdf
2019.Gada Parskats.PDF
KZ par 2019.g..PDF