English Lithuanian
Paskelbta: 2024-01-26 07:00:00 CET
Telia Lietuva
Tarpinė informacija

„Telia Lietuva“ 2023 m. 12 mėnesių veiklos rezultatai

Telia Lietuva, AB (toliau – „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) valdyba patvirtino auditorių netikrintas Telia Lietuva, AB tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, už 12 mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2023 m. gruodžio 31 dieną.

2023 m. ketvirtasis ketvirtis (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

  • Pajamos padidėjo 5,9 proc. – iki 123,3 mln. eurų (116,4 mln. eurų)
  • EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 7,8 proc. – iki 39,3 mln. eurų (36,5 mln. eurų)
  • EBITDA padidėjo 5,6 proc. – iki 38,3 mln. eurų (36,3 mln. eurų)
  • Laikotarpio pelnas sumažėjo 9,7 proc. – iki 13,3 mln. eurų (14,7 mln. eurų)
  • Laisvieji pinigų srautai sudarė 16,4 mln. eurų (-5,4 mln. eurų)

2023 m. dvylika mėnesių (palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus):

  • Pajamos padidėjo 7,2 proc. – iki 476,6 mln. eurų (444,6 mln. eurų)
  • EBITDA, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, padidėjo 13,7 proc. – iki 168,5 mln. eurų (148,1 mln. eurų)
  • EBITDA padidėjo 12 proc. – iki 165,2 mln. eurų (147,5 mln. eurų).
  • Laikotarpio pelnas padidėjo 12,8 proc. – iki 63,6 mln. eurų (56,4 mln. eurų).
  • Laisvieji pinigų srautai buvo 67,5 proc. didesni ir sudarė 58 mln. eurų (34,6 mln. eurų)

„Telia Lietuva“ vadovės Giedrės Kaminskaitės-Salters komentaras:

Per praėjusius metus įtvirtinome kokybinę savo paslaugų lyderystę Lietuvoje – ją lydėjo rekordiškai išaugęs klientų pasitenkinimas ir naujos visuomeninės žmonių įtraukties iniciatyvos.

Visą Lietuvą dengiantį 5G ryšio tinklą ir didžiausią mobiliojo tinklo spartą pasirinko 39 tūkst. naujų mūsų klientų. Per metus tapome daugiausia mobiliųjų duomenų perduodančiu operatoriumi, o mažmeniniai mūsų mobiliųjų paslaugų pardavimai augo dviženkliais skaičiais.

Bendrą pajamų augimą 2023 metais taip pat lėmė didesnės pajamos iš IT ir plačiajuosčio interneto paslaugų bei geresnis įrangos pardavimas. Šviesolaidinio interneto paslaugų pardavimai paaugo 2 tūkst. naujų klientų, tačiau tai nekompensavo 3 tūkst. sumažėjusių DSL prieigų skaičiaus.

Per praėjusius metus televizijos paslaugos klientų skaičius padidėjo 4 tūkst. – tai teigiamas pokytis įvertinus TV rinkos pokyčius po to, kai 2022 metais buvo išjungti rusiški TV kanalai. Dėl stiprios konkurencijos TV rinkoje, pajamų iš televizijos paslaugų gauta šiek tiek mažiau nei 2022 metais. Mažėjant telefono linijų skaičiui, mažiau gauta pajamų iš mažmeninių balso telefonijos paslaugų, tačiau didesnės 2023 m. pajamos iš balso tranzito paslaugų dalinai kompensavo mažmeninių balso telefonijos paslaugų sumažėjimą.

Veiklos efektyvumo dėka suvaldytas infliacinis spaudimas, penktadaliu per metus sumažėjusios elektros energijos sąnaudos bei bendrų pajamų augimas lėmė dviženklį pelningumo augimą. Per visus 2023 metus įmonės EBITDA marža, neįskaičiavus vienkartinių sąnaudų ir pelno, siekė 35,4 proc. ir buvo dviem procentiniais punktais didesnė nei prieš metus (33,3 proc.).

Nuo 2023 metų spalio „Android“ operacinę sistemą naudojančiuose televizoriuose „Telia Play“ išmaniosios televizijos platforma veikia ir be specialaus priedėlio, kuris buvo būtinas išmaniosios TV atributas.

Remiantis neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu, lapkritį „Telia Lietuva“ atsisakė ir grąžino Lietuvos banko Bendrovei išduotą elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licenciją. 2016 metų spalį Bendrovė gavo licenciją tam, kad galėtų perimti „Omnitel“ mokėjimo paslaugų teikimą po bendrovių susijungimo ir vykdytų momentinių mokėjimų paslaugas. Pasikeitus mokėjimų rinką reglamentuojantiems įstatymams, „Telia Lietuvos“ teikiamoms ar ateityje planuojamoms teikti su mokėjimu susijusioms paslaugoms Lietuvos banko licencija tapo nereikalinga.

Esame ne tik technologijų ir 5G ryšio lyderiai Lietuvoje, bet ir teikiame geriausią patirtį klientams. Ketvirtus metus iš eilės „Telia Lietuva“ klientų aptarnavimo kokybė salonuose yra aukščiausia ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse, parodė „Dive“ atliktas slaptų pirkėjų tyrimas.

2023 metais pradėjome viso savo verslo pritaikymą įvairias negalias turintiems žmonėms. Savo kalėdine reklamos kampanija norėjome atkreipti dėmesį į regos negalią turinčių žmonių bendruomenę. Kampanijos metu padovanojome audiosensorinei bibliotekai 10 knygų vaikams bei jaunimui, visi Hario Poterio filmai „Telia Play“ platformoje tapo prieinami su garsiniu vaizdavimu, parėmėme po visą Lietuvą keliaujančią garsinių knygų biblioteką ELVIS. Taip pat kvietėme savanorius prisijungti prie „BeMyEyes“ programėlės ir taip padėti regos negalią turintiems žmonėms.

2024 metais tęsime paramą ukrainiečiams ir toliau taikysime sumažintus tarifus skambučiams iš Lietuvos į Ukrainą, šios šalies viduje ir iš Ukrainos į Lietuvą. Mūsų klientams Ukrainoje – dauguma iš jų savanoriai teikiantys humanitarinę pagalbą – taikysime mažesnius įkainius už sunaudotus mobiliuosius duomenis.


PRIDEDAMA:
- Telia Lietuva, AB 2023 m. sausio–gruodžio tarpinė ataskaita.
- Telia Lietuva, AB 2023 m. 12 mėnesių veiklos rezultatų pristatymas

Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el.p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia_Lietuva_2023_12_menesiu_rezultatu_pristatymas.pdf
Telia Lietuva_2023_12 menesiu_tarpine_ataskaita.pdf