Danish
Offentliggjort: 2023-06-13 09:14:07 CEST
PFA Invest
Intern viden

Skift af investeringsforvaltningsselskab for Investeringsforeningen PFA Invest

Investeringsforeningen PFA Invest (”Foreningen”) har siden stiftelsen i 2013 haft PFA Asset Management A/S (”PAM”) som investeringsforvaltningsselskab for afdelingerne under Foreningen. Foreningen har desuden haft en aftale med PFA Bank A/S (”Distributøren”) om distribution af foreningens andele.

PFA Holding A/S har d.d. indgået aftale med Jyske Bank A/S om salget af (i) 100% af aktierne i Distributøren til Jyske Bank A/S, og (ii) de investeringsforvaltningsaktiviteter, der vedrører forvaltningen af bl.a. Foreningen fra PAM til Jyske Invest Fund Management A/S (”JIFM”).

På den baggrund har Foreningens bestyrelse besluttet at ville udpege JIFM som investeringsforvaltningsselskab for Foreningen, herunder dens afdelinger, med virkning fra tidspunktet for gennemførelsen (”Gennemførelsestidspunktet”) af salget af (i) 100% af aktierne i Distributøren fra PFA Holding A/S til Jyske Bank A/S, og (ii) de investeringsforvaltningsaktiviteter, der vedrører forvaltningen af bl.a. Foreningen fra PAM til JIFM. Bestyrelsens beslutning forudsætter, at de juridiske, finansielle og kommercielle vilkår i aftalen med JIFM i al væsentlighed svarer til den nuværende aftale med PAM.

Finanstilsynet skal godkende valget af JIFM som nyt investeringsforvaltningsselskab for Foreningen, før det træder i kraft. Det forventes at ske senest ved udgangen af Q3 2023.  

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Bestyrelsen
Investeringsforeningen PFA Invest