Publicēts: 2018-06-13 10:34:49 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Iekšējā informācija

ABLV Bank pašlikvidācija

Rīga, Latvija, 2018-06-13 10:34 CEST -- Ar Finanšu kapitāla un tirgus komisijas (FKTK) pieņemto lēmumu ir oficiāli apstiprināts līdz šim lielākais kredītiestādes likvidācijas process Latvijā. Tā laikā jālikvidē banka, kuras aktīvu apjoms šobrīd ir ap 2,4 miljardi eiro.

 • Kreditoru pieprasījumu pieņemšana sāksies tuvākajā laikā.
 • Pēc visu kreditoru pieteikumu pieņemšanas, ne mazāk kā trīs mēnešus notiks to pārbaude, lai izveidotu kreditoru sarakstus.
 • Izmaksas noguldītājiem ar atlikumu virs 100 000 eiro uz 23.februāri varētu sākties 2018. gada decembrī, sākot ar otrās kārtas kreditoriem.
 • Noguldījumiem līdz 100 000 eiro izmaksa jau ir nodrošināta. Pakalpojumu no marta sākuma sniedz banka “Citadele”.
 • Līdz 2020.gada beigām varētu būt izmaksāti jau ap 95% no visa noguldījumu apmēra
 • Kreditoru izmaksu kārtas/secību regulē likumdošana: kārtība.
 • Kreditoru naudas izmaksa tiks rūpīgi izvērtēta, tai skaitā no auditorfirmas puses un FKTK. 

Kā norāda FKTK, tuvākajās dienās tiks sagatavots lēmuma projekts par bankas licences anulēšanu, kas tiks iesniegts Eiropas Centrālajā Bankā. Trīs dienu laikā pēc licences anulēšanas ABLV likvidatori publicēs paziņojumu par pašlikvidāciju oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, kas būs sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasību pieteikšanai.

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanu bankas padomes un valdes locekļi zaudē savas pilnvaras, bet darbu kā lēmējinstitūcija uzsāk bankas Likvidācijas komiteja, kurā darbosies četri Finanšu un kapitāla tirgus komisijas apstiprināti likvidatori. Divi no likvidatoriem ir ar atbilstošu pieredzi un zināšanām finanšu un komercdarbības jomā, bet divi – zvērināti advokāti. Likvidatoru komandā strādās zvērināti advokāti Eva Berlaus un Elvijs Vēbers, nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks, kā arī korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs. Likvidatoru atbalstam piesaistīti arī neatkarīgi eksperti un starptautiskā auditorkompānija “Ernst & Young”, kuras sastāvā darbosies eksperti vismaz no piecām valstīm.

“Pēc 25 gadu darba, kas tika veltīta šī uzņēmuma veidošanai, ir ļoti grūti teikt šos vārdus, taču esam gandarīti par pieņemto lēmumu. Tas ir labākais iespējamais risinājums šajā situācijā. Vadību bankā pārņem zinoša, profesionāla un neatkarīga likvidatoru komanda, kas darīs visu, lai kreditoru prasības tiktu apmierinātas 100% apmērā. Esam gandarīti, ka process notiks FKTK uzraudzībā, sadarbojoties ar starptautisku auditoru,” uzsver nu jau bijušais bankas valdes priekšsēdētājs Ernests Bernis.

Jau ziņots, ka bankas akcionārus lēmumu par pašlikvidāciju piespieda pieņemt Eiropas Centrālās bankas (ECB) un Vienotā noregulējuma valdes (VNV) 23.februārī pieņemtie lēmumi. ECB 23.februārī nolēma, ka ABLV un tās meitas banka Luksemburgā ir vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās (failing or likely to fail), tāpēc bankas jālikvidē atbilstoši vietējai likumdošanai. Ņemot vērā līdz šim Latvijā notikušos piespiedu likvidācijas procesus, bankas akcionāri nolēma īstenot pašlikvidācijas procesu.

Par likvidācijas procesu

Pašlikvidācijas procesa mērķis ir apmierināt visu bankas kreditoru prasības un intereses 100% apmērā. Tā laikā tiks īstenoti dažādi pasākumi, nodrošinot, ka ABLV pilnā apmērā izpilda saistības pret visiem kreditoriem.

ABLV banka paredz, ka līdz 2020.gada beigām būs izmaksāti jau ap 95% no visa noguldījumu apmēra; tai skaitā jau pārskaitītie līdzekļi likumā paredzētās garantētās atlīdzības segšanai. Atlikušo noguldījumu apmēru, kā arī citus kreditoru prasījumus, tai skaitā par obligācijām un pakārtotajām prasībām, plānots izmaksāt turpmākās likvidācijas gaitā. Kopumā paredzams, ka likvidācijas process varētu ilgt aptuveni 5 gadus.

Bankas licences anulēšana un tuvākie soļi pašlikvidācijas procesā

Pēc FKTK pieņemtā lēmuma Eiropas Centrālā banka lems par bankas licences anulēšanu. Tuvākajā laikā klienti tiks aicināti triju mēnešu laikā pieteikt savus kreditoru prasījumus. Lai tos pieteiktu, būs jānorāda prasījuma pamatojums un apmērs, kā arī jāuzrāda aktuālie identifikācijas un pārstāvības dokumenti.

Ņemot vērā kreditoru skaitu, pēc pieteikumu termiņa beigām būs nepieciešami aptuveni trīs mēneši, lai pieteikumus izskatītu, akceptētu un izveidotu kreditoru sarakstu. Pēc kreditoru saraksta izveides turpināsies kreditoru naudas izmaksa, sākot ar tā dēvētās otrās kārtas kreditoriem. Pirmās kārtas kreditoru prasības - par noguldījuma apmēru līdz 100 000 eiro naudas izmaksa jau ir nodrošināta no marta sākuma, izmaksājot to caur Noguldītāju garantiju fondu.

Informācija kredītņēmējiem

Pašlikvidācijas uzsākšana neietekmē esošo kredītu saistību dzēšanas kārtību. Saistības pret likvidējamo banku jāturpina veikt tāpat kā līdz šim. Paredzams, ka pēc bankas licences anulēšanas saistību dzēšanai paredzētie naudas līdzekļi būs jāpārskaita uz citu licencētu kredītiestādi. Par to katrs klients individuāli tiks informēts tuvākajā laikā.

Par ABLV finanšu situāciju 2018.gada 30.aprīli:

 • Likviditātes rādītājs vairāk nekā divas reizes pārsniedz minimālo līmeni: likviditātes rādītājs — 81,10% (minimālais līmenis 30%), kapitāla pietiekamības rādītājs 24,69% gandrīz 2,5 reizes pārsniedz minimālo līmeni — 11,5%.
 • Latvijas bankā atrodas gandrīz 1 miljards eiro naudas līdzekļu.
 • Bankas peļņa pirmajos četros mēnešos joprojām bija 3,7 miljoni EUR.
 • 2018. gada 30. aprīlī bankas aktīvu apjoms bija 2,40 miljardi EUR, noguldījumu apjoms bija 1,60 miljardi EUR, bet kredītportfelis — 828,3 miljoni EUR.
 • Bankas kapitāls un rezerves bija 351,7 miljoni EUR.

ABLV grupa

 • ABLV grupā līdz februāra notikumiem strādāja vairāk nekā 900 darbinieku. Desmit gadu laikā banka nodokļos Latvijas budžetā iemaksāja vairāk nekā 145 miljonus eiro. ABLV bija trešā lielākā banka Latvijā un tā bija lielākā privātā banka ar Latvijas kapitālu. Pēdējo gadu laikā banka arvien vairāk fokusējās uz vietējo tirgu, tai skaitā investīciju projektiem, pensiju kapitāla pārvaldīšanu un kreditēšanu.
 • Banka bija viens no lielākajiem kreditētājiem Latvijā, nodrošinot gan hipotekāro kredītu izsniegšanu mājsaimniecībām, gan finansējumu komercuzņēmumiem, veicinot dažādu nozaru attīstību. Tāpat banka attīstīja nekustamā īpašuma projektus, tai skaitā jaunajam darījumu centram New Hanza - banka līdz 2033. gadam bija paredzējusi piesaistīt līdz 1 miljardu eiro lielas investīcijas.
 • ABLV Bank meitas uzņēmums ABLV Capital Markets, IBAS bija viens no lielākajiem brokeru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā un 2017. gada beigās tā klientu kopējie aktīvi, kas ieguldīti finanšu instrumentos, bija 1,34 miljardi eiro.
 • Savukārt ABLV Asset Management, IPAS bija lielākais ieguldījumu fondu pārvaldītājs Latvijā, kura fondu aktīvu apjoms 31.12.2017. pārsniedza 130 miljonus eiro. ABLV Asset Management, IPAS uzsāka darbību arī pensiju kapitāla pārvaldīšanā Latvijā.
 • Labdarības fonds ABLV Charitable Foundation 11 gadu laikā ieguldīja Latvijas sabiedrības attīstībā 5 miljonus eiro, atbalstot 350 projektus izglītības, laikmetīgās mākslas, pilsētvides jomās, kā arī sniedzot atbalstu bērniem un ģimenēm. Bankas lielākie akcionāri bez valsts atbalsta plānoja līdzfinansēt Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeju, kura krājumam jau bija iegādāta mākslas kolekcija, kurā ir vairāk nekā 1200 mākslas darbi. 

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com