Offentliggjort: 2019-02-08 11:15:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Prospekter/prospekt medd.
Selskabsmeddelelse nr. 16, 2019 - Tilføjelse til Nordea Kredits endelige vilkår
De endelige vilkår for fastforrentede konverterbare særligt
dækkede
realkreditobligationer (SDRO), har fået tilføjet følgende
ISIN-kode:

Annuitetsobligationer med fast rente, konverterbare

ISIN-kode   
       Nom.           Navn
Åbningsdato      Lukkedato  
  Udløbsdato     Valuta
               rente/
udløb


DK0002044122                1,5%2050                
1,5NDASDROOA50
12/02         31/08      01/10        DKK
 
                                     
-201
9                 -2020          -2050

Vi henviser i øvrigt til de
endelige vilkår, som er vedlagt.

Spørgsmål kan rettes til Torben Jurlander på
telefon 55 47 41 99.

Venlig hilsen
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


- Tilfjelse til Nordea Kredits endelige vilkar.pdf