English Estonian
Avaldatud: 2023-12-06 08:00:00 CET
Tallink Grupp
Finantskalender

ASi Tallink Grupp finantskalender 2024. aastal

3. jaanuar detsembri veomahud
5. veebruar jaanuari veomahud
22. veebruar auditeerimata 12-kuu vahearuanne
5. märts veebruari veomahud
3. aprill märtsi veomahud
25. aprill auditeerimata 3-kuu vahearuanne
3. mai aprilli veomahud
4. juuni mai veomahud
3. juuli juuni veomahud
25. juuli auditeerimata 6-kuu vahearuanne
5. august juuli veomahud
3. september augusti veomahud
3. oktoober septembri veomahud
24. oktoober auditeerimata 9-kuu vahearuanne
5. november oktoobri veomahud
3. detsember novembri veomahud


Anneli Simm
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail: anneli.simm@tallink.ee