Publicēts: 2018-08-31 16:11:20 CEST
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Likvidējamās ABLV Bank, AS pusgada un 2. ceturkšņa finanšu pārskati

Rīga, Latvija, 2018-08-31 16:11 CEST -- Likvidējamā ABLV Bank, AS publicē nerevidētu konsolidēto 2018. gada pirmā pusgada, kā arī 2. ceturkšņa finanšu pārskatus.

Kā ziņots, pēc ASV Finanšu ministrijas Finanšu noziegumu apkarošanas tīkla (FinCEN) izplatītā paziņojuma 2018. gada 13. februārī, lai maksimāli aizsargātu klientu un kreditoru intereses, 26. februārī ABLV Bank, AS ārkārtas akcionāru pilnsapulce pieņēma lēmumu par pašlikvidāciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) 2018. gada 5. martā iesniegto pieteikumu par pašlikvidāciju apstiprināja 2018. gada 12. jūnijā, kas uzskatāms par bankas likvidācijas uzsākšanas dienu.

Līdz ar pašlikvidācijas apstiprināšanas dienu savas pilnvaras zaudēja līdzšinējie bankas padomes un valdes locekļi, bet darbu kā lēmējinstitūcija uzsāka bankas Likvidācijas komiteja, kurā darbojas četri FKTK apstiprināti likvidatori. Likvidatoru komandā strādā zvērināti advokāti Eva Berlaus un Elvijs Vēbers, nekustamā īpašuma un finanšu eksperts Andris Kovaļčuks, kā arī korporatīvo finanšu eksperts Arvīds Kostomārovs. Likvidatoru atbalstam piesaistīti arī neatkarīgi eksperti un starptautiskā auditorkompānija “Ernst & Young”, kuras sastāvā darbojas eksperti vismaz no piecām valstīm.

2018. gada 18. jūnijā likvidējamā ABLV Bank, AS publicēja oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par bankas likvidāciju, kas bija sākums trīs mēnešu termiņam kreditoru prasījumu pieteikumu iesniegšanai. Kreditori ir aicināti ne vēlāk kā līdz 2018. gada 18. septembrim (ieskaitot) pieteikt savus prasījumus (vai sūdzības) pret banku, iesniedzot tos Likvidācijas komitejai Elizabetes ielā 23, Rīgā.

Pašlikvidācijas procesa mērķis ir apmierināt visu bankas kreditoru prasības un intereses 100% apmērā. Likvidējamās ABLV Bank, AS aktīvu apjoms ir pilnīgi pietiekams, lai segtu visus kreditoru prasījumus. Galvenie finanšu dati uz 2018. gada 30. jūniju:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,4 miljardi eiro; 
  • noguldījumi: 1,6 miljardi eiro; 
  • kapitāls un rezerves: 315 miljoni eiro; 
  • iepriekšējo periodu uzkrātā peļņa: 117,6 miljoni eiro.

FKTK pēc bankas pašlikvidācijas akceptēšanas 2018. gada 12. jūnijā vērsās ar iesniegumu Eiropas Centrālajā bankā (ECB) par likvidējamās ABLV Bank, AS kredītiestādes licences anulēšanu. Licences anulēšana bija viens no bankas pašlikvidācijas plānā paredzētajiem soļiem un ECB lēmumu anulēt licenci pieņēma 2018. gada 11. jūlijā. Līdz ar šo ECB lēmumu likvidējamā ABLV Bank, AS nekavējoties izbeidza sniegt tādus finanšu pakalpojumus kuriem nepieciešama bankas licence, kā arī slēdza norēķinu kontus visām personām, kurām šādi konti ir bijuši atvērti ABLV Bank, AS.

         Artūrs Eglītis
         ABLV grupas komunikācijas vadītājs
         ABLV Bank, LAS
         Tel.: +371 6700 2454
         e-mail: arturs.eglitis@ablv.com


FS_ABLV_June18_LV-SemiAnnual.pdf
ABLV_ 2Q2018_Lat.pdf