Paskelbta: 2021-02-18 13:23:45 CET
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl teismo nutarties

 

Kaip skelbta anksčiau, Bendrovė dalyvauja teisminiame ginče dėl antstolio veiksmų byloje dėl Konkurencijos tarybos paskirtos baudos. 2021 m. vasario 17 d. Panevėžio apygardos teismas priėmė nutartį, kuria buvo paliktas galioti pirmos instancijos teismo sprendimas, panaikinantis antstolio patvarkymą dėl Konkurencijos tarybos paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo, konkrečiai dėl 2020 m. liepos ir rugpjūčio mėnesių įmokų.  

Primename, kad dėl Konkurencijos tarybos paskirtos baudos Bendrovė tęsia dialogą su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI), kuri veikia kaip paskirtos baudos išieškotojas valstybės vardu, dėl skolos išmokėjimo dalimis per 8 metus. Dėl tokio mokėjimo išdėstymo VMI yra priėmusi nurodymą dar 2020 m. liepos mėn., o 2020 m. gruodžio 14 d. VMI kreipėsi į Europos Komisiją dėl valstybės pagalbos, išdėstant baudos mokėjimus, suteikimo Bendrovei. Bendrovė periodinius baudos mokėjimus pagal galiojantį VMI nurodymą vykdo. Bendrovė siekia sudaryti taikos sutartį dėl baudos mokėjimo ir užbaigti vykstančius ginčus dėl baudos mokėjimo grafiko.

Nepaisant to, ir kol nėra sudaryta taikos sutartis, Bendrovė svarsto galimybę skųsti Panevėžio apygardos teismo nutartį kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Taip pat, kaip minėta 2021-02-03 pranešime, Bendrovė dėl baudos paskyrimo yra pateikusi skundą Europos Žmogaus Teisių Teismui (EŽTT).

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Egidijus Urbonas
Tel.: (8-45) 505 503