Offentliggjort: 2016-04-05 10:00:00 CEST
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Selskabsmeddelelse
Selskabsmeddelelse nr. 33, 2016 - Refinansiering 1. juli 2016.
Nordea Kredit refinansierer Kort Rente og Cibor6 pr. 1. juli 2016.

I den
forbindelse udstedes nye 3-årige obligationer, som udbydes på auktion,
hvor
investorerne byder på det rentetillæg til den underliggende
referencerente
(cita6 og cibor6), som vil være gældende i obligationernes
løbetid. Begge
obligationer udstedes uden floor, og kuponrenten kan følgelig
blive negativ.

Nærmere oplysninger om obligationerne – herunder endelige
vilkår – og
oplysninger om auktionsvilkår m.m. oplyses efterfølgende i
særskilt
selskabsmeddelelse.

Spørgsmål kan rettes til Ole Hansen på telefon 55
47 38 69.


Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

 


Selskabsmeddelelse nr. 33 2016 - Refinansiering 1. juli 2016.pdf