Paskelbta: 2021-06-18 15:01:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl atnaujintų AB „Ignitis grupė“ valdybos narių kuravimo sričių

AB „Ignitis grupė“ (toliau – „Ignitis grupė“ arba Bendrovė) informuoja, kad 2021 m. birželio 18 d. Bendrovės Stebėtojų taryba, atsižvelgdama į tai, kad 2021 m. birželio 25 d.  Bendrovės valdybos nario pareigas nustoja eiti Dominykas Tučkus, priėmė sprendimą pritarti atnaujintam „Ignitis grupė“ valdybos narių kuravimo sričių sąrašui, galiosiančiam iki valdybos kadencijos pabaigos 2022 m. sausio 31 d. Su šiuo sąrašu galima susipažinti Bendrovės interneto svetainėje (https://www.ignitisgrupe.lt/lt/valdymo-organai). 

Bendrovės Infrastruktūros ir plėtros sritį, kuri apima ir „Ignitis grupės“ gamybos portfelio formavimo, įskaitant atsinaujinančios energetikos vystymo klausimus, iki valdybos kadencijos pabaigos perima kuruoti Vidmantas Salietis, „Ignitis grupės“ valdybos narys, Komercijos ir paslaugų direktorius. Bendrovės inovacijų strategijos formavimo ir inovacijų funkcijos kuravimą perima Darius Maikštėnas, „Ignitis grupės“ valdybos pirmininkas, Generalinis direktorius.  

Bendrovė primena, kad 2021 m. birželio 4 d. gavo Bendrovės valdybos nario, Infrastruktūros ir plėtros direktoriaus Dominyko Tučkaus pranešimą dėl atsistatydinimo iš „Ignitis grupės“ valdybos nario ir Infrastruktūros ir plėtros direktoriaus pareigų. Dominykas Tučkus karjerą tęs už Lietuvos ribų. 

Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076