Paskelbta: 2018-08-07 17:26:06 CEST
AB Novaturas
Pusmečio informacija

AB Novaturas šešių mėnesių tarpinė informacija

2018 pirmo pusmečio pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai per 2018 metų pirmąjį pusmetį pasiekė 80,2 milijonų eurų ir buvo 43% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 14,1 milijonų eurų ir buvo 36% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 8,4 milijonų eurų ir buvo 35% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 15% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 5,9 milijonus eurų ir buvo 36% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
 • Pelno mokesčių norma 2018 metų pirmąjį pusmetį buvo 18,7% lyginant su 9% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje.  
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 4,4 milijonus eurų ir tai buvo 24% daugiau nei už tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Per pirmąjį pusmetį Bendrovė aptarnavo 134,5 tūkstančio klientų ir tai buvo 42% daugiau nei per 2017 metų pirmąjį pusmetį.

2018 antrojo ketvirčio pasiekimai:

 • Bendrovės pardavimai per 2018 metų antrąjį ketvirtį pasiekė 54,4 milijonų eurų ir buvo 40% didesni lyginant su tuo pačiu 2017 metų laikotarpiu.
 • Bendrasis pelnas pasiekė 9,3 milijonų eurų ir buvo 23% didesnis už 2017 metų tą patį laikotarpį.
 • Veiklos sąnaudos pasiekė 4,8 milijonų eurų ir buvo 30% didesnės už tą patį 2017 metų laikotarpį. Eliminavus komisinių įtaką ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos išaugo 11% lyginant su 2017 metų tuo pačiu laikotarpiu.
 • EBITDA rodiklis pasiekė 4,6 milijonus eurų ir buvo 15% didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais.
 • Pelno mokesčių norma 2018 metų antrąjį ketvirtį buvo 20,5% lyginant su 7,4% tuo pačiu laikotarpiu 2017 metais. Pagrindinė padidėjusių mokesčių priežastis buvo sumokėti dividendų mokesčiai Estijos dukterinei įmonei. Išmokėjus motininei įmonei dividendus, 600 tūkstančių eurų dividendų mokestis buvo sumokėtas Estijoje. 
 • Grynasis Bendrovės pelnas pasiekė 3,5 milijonus eurų ir tai buvo 2% daugiau nei už tą patį laikotarpį 2017 metais.
 • Per antrąjį ketvirtį Bendrovė aptarnavo 96,8 tūkstančio klientų ir tai buvo 39% daugiau nei per 2017 metų antrąjį ketvirtį.

Vadovo komentaras:

Tiek pusmečio, tiek ir antrojo ketvirčio finansiniai rezultatai viršijo praeitų metų to pačio periodo rezultatus.

Pagrindinis produktas Bendrovei išlieka kelionių paketai. Populiariausios kelionių kryptys vasaros sezonu yra Turkija ir Graikija bei Egiptas žiemos sezono metu. Kiekvienam sezonui pasiūlome naujų krypčių arba sugrąžiname anksčiau buvusias. 2018 metų vasaros sezonui pasiūlėme Tunisą, būsimam žiemos sezonui pristatėme naujienas - Jordaniją ir Kubą. Platus atostogų krypčių pasirinkimas leidžia mums pasiūlyti keliones įvairių poreikių turintiems klientams. Stipriausią augimą šiais metais demonstruoja Turkija. Pirmąjį metų pusmetį šios krypties programos dalis pasiekė 34% tarp visų mūsų siūlomų atostogų krypčių. Atostogų paklausa kitomis kryptimis taip pat augo.

Aptarnautų klientų skaičius augo visose Bendrovės rinkose. Sparčiausiai augo klientų iš Baltarusijos skaičius  - 86%. Bendrovė nevykdo skrydžių iš Baltarusijos, tačiau Baltarusijos klientams per vietines agentūras parduoda keliones iš Lietuvos. Lietuvos keleivių skaičius išaugo 43%, Latvijos taip pat 43% o Estijos 38% lyginant su pernai tuo pačiu laikotarpiu.

Sparčiausiai augo kelionių paketų pardavimai - 49%, kiti produktų pardavimai augo 26%. Iš kitų produktų populiariausi yra  skrydžių bilietai mūsų organizuojamuose užsakomuosiuose skrydžiuose. Skrydžių bilietai parduodami tiek per kelionių agentūras, tiek ir GDS pardavimų kanalais. Pažintinės kelionės lėktuvu augo 5%. Šiuo metu šį produktą siūlome Lietuvos klientams.

Kelionių agentūrų dalis pardavimuose išaugo 1,3% ir pasiekė 72,1%. Vietoje mūsų nuosavų mažmeninės prekybos biurų (dalis sumažėjo 2% - iki 11,8%) auginome internetinius pardavimus. Internetiniai pardavimai per tą patį laikotarpį paaugo 0,6% iki 14,5%, o GDS pardavimų kanalo dalis padidėjo 0,1% iki 1,6%. Kaip ir planuota, birželio mėnesį paleidome naują Bendrovės internetinio puslapio versiją visose Baltijos šalyse.  Prisitaikantis puslapio dizainas patogesnis  mobiliųjų įrenginių vartotojams, kurie  vis dažniau juos naudoja ne tik informacijos paieškai bet ir pirkimui internetu.  

Gerai pirmąjį metų pusmetį suvaldytos veiklos sąnaudos augo ženkliai lėčiau nei Bendrovės pajamos, t.y. didinome Bendrovės efektyvumą. Tiesiogiai rinkodaros tikslams išleidome 0,8% nuo Bendrovės pardavimų ir tai panašūs rezultatai kaip ir 2017 metais. Atlyginimai ir susijusios mokesčių išlaidos augo 12% lyginant su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Eliminavus komisinių ir vienkartines išlaidas, veiklos sąnaudos augo 15% palyginus su praeitų metų tuo pačiu laikotarpiu. Vienkartinės išlaidos didžiąja dalimi susijusios su pirminio viešojo akcijų siūlymo išlaidomis. Bendra vienkartinių išlaidų suma per pusmetį sudarė 391 tūkstantį eurų. įtraukus vienkartines išlaidas, bet neskaičiuojant komisinių, veiklos sąnaudos per pusmetį augo 27%. Visos veiklos sąnaudos kartu su komisiniais augo 35%. Tiek 2018, tiek ir 2017 metais komisinių išlaidos per pirmąjį pusmetį sudarė 5,2% nuo pardavimų.

Pelno mokesčio išlaidose įtrauktos 600 tūkstančių eurų dividendų mokesčio Estijoje išlaidos (Estijos dukterinei įmonei sumokėjus dividendus motininei įmonei Lietuvoje). Estijos mokesčių įstatymai numato mažėjančius dividendų mokesčius reguliariai mokant dividendus nuo 20% iki 14%. Pirmais metais mokant dividendus mokestis buvo 20%.

Kitą finansinį turtą daugiausiai sudaro pinigai deponuoti garantijų išdavimo tikslais – bendra tokių deponuotų lėšų suma sudarė 4,6 milijono eurų (garantijos išduotos kelionių organizatoriaus įsipareigojimų įvykdymui kaip reikalauja įstatymai). Likusią dalį finansinio trumpalaikio turto sudaro apsidraudimo sandoriai, perskaičiuoti rinkos verte. Kadangi deponuotos lėšos parodytos prie kito finansinio turto, tai sumažino pinigų likutį sąskaitose.

Bendrovė 2018 m. birželio 30 d. buvo pilnai grąžinusi metų pradžioje paimtą overdrafto paskolą. Ilgalaikės paskolos grąžinimas vyksta pagal grafiką ir per 2018 metų pirmąjį pusmetį grąžinta 0,5 milijono eurų. Ženklus iš klientų gautų išankstinių apmokėjimų padidėjimas įvyko dėl ženkliai didesnio aptarnautų klientų skaičiaus ir labai gerų išankstinių pardavimų rezultatų.

Priedai


AB NOVATURAS report 6M2018 LT.pdf
Novaturas Q2 H1 2018 presentation.pdf