English Lithuanian
Paskelbta: 2020-12-04 12:15:00 CET
East West Agro AB
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro išplatino neviešą obligacijų emisiją

Kauno r., 2020-12-04 12:15 CET -- AB East West Agro sėkmingai išplatino neviešą obligacijų emisiją tokiomis sąlygomis:

  • Vienos obligacijos nominali vertė: 1.000 EUR;
  • Visos obligacijų emisijos nominali vertė: 1.500.000 EUR;
  • Obligacijų išpirkimo data: obligacijos išperkamos po 24 mėn. nuo išleidimo;
  • Išankstinis obligacijų išpirkimas: Bendrovė turi teisę išpirkti visas obligacijas po 18 mėn. nuo obligacijų išleidimo, apie tai iš anksto įspėjusi investuotoją ne vėliau kaip 2 mėn. iki numatomo išpirkimo. Ankstesnis obligacijų išpirkimas galimas tik atskiru Bendrovės ir investuotojo susitarimu;
  • Palūkanos bei jų mokėjimo tvarka: Obligacijų išleidimo metu nustatomos 14% metinės palūkanos. Vėliau palūkanų dydis nustatomas kas 6 mėn. pagal paskutinio kalendorinio pusmečio arba metų pabaigos finansinius duomenis ir taikomas ateinantiems 6 mėn.: 12%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA < 3; 14%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 3, bet < 4,5; 16%, jei Bendrovės grynoji finansinė skola / 12 mėn. EBITDA > 4,5. Palūkanos mokamos kas 6 mėn., nebent Bendrovė ir investuotojas galutinėje sutartyje numatys dažnesnį mokėjimą.
  • Obligacijos yra subordinuotos AB Swedbank naudai.

AB East West Agro vadovybė tikisi, kad po pirmo palūkanų perskaičiavimo aktuali palūkanų norma bus 12%.

Taip pat 2020-12-04 buvo grąžinta 2015-11-27 PRACTICA VENTURE CAPITAL KŪB 5 metams suteikta paskola, kurios suma su sukauptomis palūkanomis buvo 2.395.103 EUR, o vidutinės metinės palūkanos buvo 17,06%.

         Finansų direktorius
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt