Paskelbta: 2021-04-30 17:00:00 CEST
Telia Lietuva, AB
Metinė informacija

2020 m. metinė informacija

2021 m. balandžio 27 d. eilinis visuotinis Telia Lietuva, AB (toliau „Telia Lietuva“ arba Bendrovė) akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės Konsoliduotąsias ir atskirąsias finansines ataskaitas, konsoliduotą metinį pranešimą ir nepriklausomo auditoriaus išvadą už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.

Audituoti 2020 m. „Telia Lietuva“ įmonių grupės veiklos rezultatai nesiskiria nuo 2021 m. sausio 29 d. paskelbtų 2020 m. dvylikos mėnesių veiklos rezultatų: audituotos 2020 m. konsoliduotos „Telia Lietuva“ įmonių grupės pajamos sudarė 398 083 tūkst. eurų, o 2020 m. laikotarpio pelnas – 55 866 tūkst. eurų. 2020 m. EBITDA sudarė 134 915 tūkst. eurų.

Bendrovė taip pat parengė 2020 m. tvaraus verslo ataskaitą.


PRIDEDAMA:

- Telia Lietuva, AB konsoliduotosios ir atskirosios finansinės ataskaitos, konsoliduotas metinis pranešimas ir nepriklausomo auditoriaus išvada už 2020 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus.
- 2020 m. Telia Lietuva, AB įmonių grupės veiklos rezultatų pristatymas.
- 2020 m. „Telia Lietuva“ tvaraus verslo ataskaita


Darius Džiaugys,
Ryšių su investuotojais vadovas,
tel. (8 5) 236 7878,
el. p. darius.dziaugys@telia.lt


PriedaiTelia Lietuva_2020_Tvarios veiklos ataskaita.pdf
Telia Lietuva AB_2020 m. audituotos finansines ataskaitos ir metinis pranesimas.pdf
2020_audituoti_rezultatai_VAS.pdf