Paskelbta: 2021-06-03 11:19:19 CEST
Terseta
Pranešimas apie esminį įvykį

Pranešimas apie ketinimą išleisti "Terseta" UAB obligacijų ir jų įsigijimo vienintelio akcininko vardu

Vilnius, Lietuva, 2021-06-03 11:19 CEST -- Pranešame, kad „Terseta" UAB, juridinio asmens kodas 303556959, buveinė registruota adresu Jogailos g. 4, Vilnius (toliau - Bendrovė) ketina išleisti 340'000 (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių) vienetų nekonvertuojamųjų obligacijų (toliau - Obligacijos) kurių kiekvienos nominali vertė yra lygi 1 (vienas) EUR. Visa Bendrovės planuojamos Obligacijų emisijos kaina - 340'000 (trys šimtai keturiasdešimt tūkstančių) EUR.

Visas Bendrovės ketinamas išleisti Obligacijas įsigytų vienintelis Bendrovės akcininkas - uždarojo tipo informuotiesiems investuotojams skirtas nekilnojamojo turto investicinis fondas „Lords LB Baltic Fund IV" (toliau - Akcininkas), atliekant mokėjimą už įsigyjamas Obligacijas Akcininko lėšomis, pagal Obligacijų pasirašymo sutartį.

Planuojamas Obligacijų išpirkimo terminas - 2024 metų liepos 14 diena, Obligacijų emisijos fiksuotos metinės palūkanos bus nustatomos pagal 2018 metų gruodį EY parengtą Bendrovės vidinę Transfer Pricing tvarką. Visos kitos Obligacijų pasirašymo bei apmokėjimo sąlygos bus apibrėžtos atskiroje Obligacijų pasirašymo sutartyje, sudarytoje tarp Bendrovės ir Akcininko.

Obligacijų emisija, kaip ir numatyta EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 (ISIN kodas: LT0000404832) emisijos sąlygose, bus subordinuota EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 obligacijų emisijos investuotojams, kuriuos atstovauja Grant Thornton Baltic, UAB. 

Bendrovės Obligacijų emisijos išleidimą ir Akcininko apmokėjimą už įsigytas Obligacijas planuojama užbaigti iki 2021 metų birželio 7 dienos. Obligacijų emisijos metu gautos lėšos bus naudojamos Bendrovei nuosavybės teise priklausančio turto - pastato, adresu Gedimino pr. 7, Vilniuje ruošimo rekonstrukcijai išlaidoms padengti ir EUR 6.00 LORDS LB BALTIC FUND IV TERSETA NOTES 20-2022 (ISIN kodas: LT0000404832) emisijos palūkanų mokėjimui investuotojams.

         Rytis Zaloga
         Direktorius
         
         Email: rytis.zaloga@lordslb.lt
         Phone: +370 650 32044