English Lithuanian
Paskelbta: 2022-12-28 08:00:00 CET
AB "Vilkyškių pieninė"
Kita informacija

„Vilvi Group“ investuotojo kalendorius

„Vilvi group“ veiklos rezultatai bus skelbiami tokia tvarka:

2023 m. kiekvieno mėnesio 10 dieną – konsoliduoti pardavimai už praėjusį mėnesį;
2023 m. vasario 28 d. – neaudituoti 2022 m. veiklos rezultatai;
2023 m. balandžio 7 d. – audituoti 2022 m. veiklos rezultatai;
2023 m. balandžio 28 d. – eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas;
2023 m. gegužės 31 d. – tarpinė konsoliduota 2023 m. 3 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita;
2023 m. rugpjūčio 31 d. – tarpinė konsoliduota 2023 m. 6 mėnesių finansinė atskaitomybė;
2023 m. lapkričio 30 d. – tarpinė konsoliduota 2023 m. 9 mėnesių pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita.

Vilija Milaševičiutė
Ekonomikos ir finansų direktorė
Tel.: 8 441 55 102