Published: 2021-05-03 12:45:48 CEST
INVL Asset Management UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „INVL Asset Management“ 2021 m. balandžio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus

Vilnius, Lietuva, 2021-05-03 12:45 CEST --  

Lentelėje pateikiami UAB INVL Asset Management valdomų fondų 2021 m. balandžio 30 d. duomenys apie išleistus fondų investicinius vienetus.

 

Fondas Vieneto kaina, EUR Išleisti vienetai Išpirkti vienetai Viso išleistų vienetų
INVL Rusijos TOP20 subfondas 39,3699 1,4971 4,9865 161950,1316
INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 43,8236 586,5789 0 701368,5936
INVL Baltijos fondas 42,153 66,683747 9,6447 207236,615740

 

         UAB „INVL Asset Management“
         Tel. 8 700 55 959
         www.invl.com