Paskelbta: 2020-03-27 15:00:47 CET
Panevezio Statybos Trestas
Pranešimas apie esminį įvykį

AB „Panevėžio statybos trestas“ ir AB „Panevėžio statybos trestas“ grupės 2019 m. dvylikos mėnesių preliminarūs veiklos rezultatai


AB „Panevėžio statybos trestas“ pardavimai per 2019 metų dvylika mėnesių sudarė 108,464 mln. eurų. 2019 metais bendrovė uždirbo  0,59 mln. eurų grynojo pelno. 2019 metais AB „Panevėžio statybos trestas“ pajamos išaugo 14 procentų.

Per tą patį laikotarpį AB „PST“ įmonių grupės bendros konsoliduotos pajamos sudarė 110,466 mln. eurų. Tai yra 5 procentais daugiau nei 2018 metais, kai Grupės pajamos buvo 104,861 mln. eurų. 2019 metų Grupė uždirbo 0,821 mln. eurų grynojo pelno, 2018 metais Grupės  nuostolis siekė 4,307 mln. eurų.

Daugiau informacijos:
Generalinis direktorius
Dalius Gesevičius
Tel.: 8 45 505 503

Priedai


PST_SOLO_Preliminarus_2019.pdf
PST_GRUPE_Preliminarus_2019.pdf