English Lithuanian
Paskelbta: 2024-06-13 08:36:49 CEST
Nasdaq Vilnius
Biržos pranešimas

Vyriausybės vertybinių popierių pirminio platinimo aukcionas

2024-06-25 įvyks Vyriausybės vertybinių popierių papildymo aukcionas. Aukciono dalyviai gali teikti konkurencinius ir nekonkurencinius pavedimus. Konkurenciniai pavedimai teikiami rinkos VSE New Issue Yield, o nekonkurenciniai - rinkos VSE New Issue Yield Non pavedimų knygose. Išleidžiamos emisijos parametrai:

 

Vertybinių popierių rūšis Obligacijos
ISIN kodas LT0000670069
Emisijos galiojimo pradžios data 2022-06-15
Emisijos dydis iki papildymo 770 mln. eurų
Emisijos dydis po papildymo nustatoma aukciono metu
Valiuta, kuria nominuota emisija EUR
Nominalioji vieno VP vertė 100 eurų
Vertybinių popierių galiojimo trukmė, d. 1997
Apmokėjimo data 2024-06-27
Išpirkimo data 2029-12-15
Maksimali vieno aukciono dalyvio nekonkurencinių pavedimų apimtis, Eur* 500 000
Pelningumo riba, % neskelbiama
Atkarpos dydis (metinė palūkanų norma) 2,4 proc.
Atkarpos išmokų skaičius per metus 1
Atkarpos išmokų mokėjimų datos 2024-12-15;
2025-12-15;
2026-12-15;
2027-12-15;
2028-12-15;
2029-12-15.
Pavedimų knyga konkurenciniams pavedimams LTGCB24029B
Pavedimų knyga nekonkurenciniams pavedimams LTGNB24029B

* - Finansų ministerijos raštišku sutikimu ši suma vienam iš dalyvių gali būti padidinta papildoma, bet ne didesne nei 5 000 000 eurų, suma.

 

Vertybiniai popieriai išperkami sumokant jų turėtojams visą nominaliąją vertę. Apmokėti vertybiniai popieriai įtraukiami į reguliuojamą rinką – AB Nasdaq Vilnius Skolos vertybinių popierių sąrašą.

 

 

Nasdaq Baltic
Transaction Services
+370 5 253 14 54
www.nasdaqbaltic.com