Publicēts: 2021-03-01 08:00:00 CET
mogo
Iekšējā informācija

Mogo emitē obligācijas 30 miljonu eiro apjomā

AS “mogo” ir emitējusi obligācijas 30 miljonu eiro apjomā, tādejādi veiksmīgi noslēdzot lielāko privātā kapitāla uzņēmuma obligāciju emisiju pēdējos gados “Nasdaq Riga” biržā.

Ar gada kupona likmi 11% apmērā, trīs gadu dzēšanas termiņu un nominālvērtību 1000 eiro apjomā, obligācijas tika piedāvātas gan esošajiem Mogo obligāciju turētājiem, gan privātajiem un institucionālajiem investoriem Baltijas reģionā. Publiskais piedāvājums sastāvēja no divām daļām – jaunu investoru parakstīšanās un apmaiņas piedāvājuma esošajiem obligāciju turētājiem.

Kopā publiskajā piedāvājumā piedalījās vairāk kā 840 investori, pieprasījumam pārsniedzot obligāciju piedāvājumu.

Obligāciju piedāvājuma rezultāti:

Investori Nominālvērtība (% no emisijas apjoma) Investoru skaits
Esošie obligāciju turētāji 71.4% 181
Jauni investori 28.6% 662

Ģeogrāfiskais sadalījums:

Valsts: Nominālvērtība (% no emisijas apjoma)
Latvija 73.3%
Igaunija 17.7%
Lietuva 0.3%
Citas 8.6%
Kopā: 100%

 

Sakarā ar esošo obligacionāru īpašumā esošo obligāciju apmaiņu pret jaunām, LV0000801363 emisijas apjoms tiks samazināts līdz EUR 5,979,000 un LV0000880029 – tiks samazināts līdz EUR 2,602,000. Abas obligāciju emisijas tiks pilnībā atmaksātas dzēšanas termiņā – 2021. gada 31. martā.

Māris Kreics, Mogo Finance Grupas finanšu direktors: “Saņemtā ievērojamā investoru interese un pieprasījums no visām trīs Baltijas valstīm, vēlreiz apliecina investoru uzticēšanos Mogo biznesa modeļa ilgtspējai. Mēs augstu novērtējam mūsu esošo investoru, kas nolēmuši turpināt sadarbību ar Mogo,  lojalitāti un uzticību, un laipni sagaidām 662 jaunus investorus, kas pievienojas Mogo plašajai, starptautiskajai investoru kopienai. Izjūtot lielu atbildību pret kompānijas globālo investoru kopienu, mēs turpināsim biznesa stratēģijas īstenošanu, saglabājot augstus operatīvās darbības caurspīdīguma standartus.”

Edmunds Antufjevs, Signet Bank Korporatīvo finanšu vadītājs: “Vairāk kā 70% esošo investoru nolēmuši turpināt savu ieguldījumu Mogo, tādejādi kalpojot par izcilu pierādījumu investoru apmierinātībai ar kompānijas sniegumu un iegūto investīciju pieredzi. Mogo obligāciju publiskā piedāvājuma rezultāti iezīmē augošu Baltijas privāto investoru bāzi un labu obligāciju publiskā piedāvājuma potenciālu Baltijas reģionā.”

 

 

Daiga Auziņa-Melalksne “Nasdaq Riga” valdes priekšsēdētāja: “Prieks redzēt, ka Mogo veiksmīgi sasniedzis kompānijas finanšu piesaistes mērķus, izmantojot Nasdaq biržas piedāvātos kapitāla tirgus pakalpojumus. Mogo piedāvājums bijis apjomīgākais privātā sektora obligāciju publiskais piedāvājums Latvijā pēdējos četros gados.”

 

AS “Mogo” ir pieredzējis kapitāla tirgus dalībnieks, kas Baltijas Regulētajā kapitāla tirgū pārstāvēts kopš 2014. gada. Jaunās obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū – biržas “Nasdaq Riga” Baltijas  Parāda vērtspapīru sarakstā ne vēlāk kā 2021. gada 31. martā. “Signet Bank, AS” darbojās kā obligāciju emisijas organizētājs.

 

 

Par Mogo:

AS “mogo” ir daļa no starptautiskas finanšu tehnoloģiju grupas Mogo Finance. Mogo Latvijā piedāvā līzinga, atgriezeniskā līzinga un auto nomas pakalpojumus klientiem ērtākajā veidā – tiešsaistē, telefoniski un pie vairāk nekā 280 sadarbības partneriem. AS “mogo” Latvijā ir vairāk kā 13 tūkstoši klientu un 26 miljonu eiro liels kredītportfelis 2020.gadā.

Mogo Finance Grupa, ar auto finansēšanu kā vadošo biznesa virzienu, izmeklētos pasaules tirgos sniedz arī alternatīvā finansējuma pakalpojumus. Mogo Finance nodrošina pieejamību finanšu pakalpojumiem īpaši reģionos, kur konvencionālais finanšu sektors neapkalpo visas sabiedrības grupas.  Līdz šim uzņēmums izsniedzis nodrošinātos aizdevumus vairāk kā 650 miljonu eiro apjomā ar produktu portfeli vairāk nekā 202 miljonu eiro apmērā. Dibināta 2012. gadā ar galveno mītnes vietu Latvijā, Mogo Finance Grupa veic saimniecisko darbību 14 valstīs Baltijā un Eiropā, Kaukāza un Centrālās Āzijas reģionos, kā arī Austrumāfrikā.

Vairāk: www.mogofinance.com

Vairāk informācijas:

Māris Kreics

Mogo Finance Grupas Finanšu direktors

Tālrunis: +371 26 128 020

E-pasts: maris.kreics@mogofinance.com

 

Agita Baltbārde

Mogo Finance Grupas Globālās Komunikācijas vadītāja

Tālrunis: +371 29 133 073

E-pasts: agita.baltbarde@mogofinance.com