English Estonian
Avaldatud: 2024-02-21 17:30:00 CET
Bigbank AS
Börsiteade

Parandus: Bigbank AS 2024. aasta jaanuari tulemused

Bigbank AS parandab varasemalt avaldatud börsiteates  “Bigbank AS 2024. aasta jaanuari tulemused“ olevates tabelites „Kasumiaruanne“, „Ärimahud“ ja „Võtmenäitajad“ võrdlusperioodide pealkirju.

2024. aasta algas Bigbankile tugevate tulemustega. Jaanuaris suurenesid ärimahud ning see kajastus ka tuludes.

Muutuvas intressikeskkonnas, kus hoiuseintressid on saavutanud oma tipu ja kus eeldatakse nende langust 2024. aasta jooksul, otsivad paljud hoiusekliendid aktiivselt võimalusi oma vabade vahendite mõistlikel tingimustel paigutamiseks. Bigbank jätkab turule atraktiivsete intressimäärade pakkumist ja seetõttu näitas hoiuseportfell jaanuaris märkimisväärset kasvu, jõudes 2,0 miljardi euro tasemeni. Eraldiseisvalt näitasid kasvu nii säästuhoiuseportfell kui ka tähtajalise hoiuse portfell. Oluline verstapost oli tähtajalise hoiuse turule toomine Leedus, mis tähistab ühtlasi Bigbanki viimase koduturu katmist, kus seda toodet varem ei pakutud. Alates jaanuarist 2024 pakub Bigbank tähtajalist hoiust kõigil oma tegevusturgudel.

Laenuportfellis vedas kasvu kodulaenude portfell, kuid väiksemat kasvu näitasid ka ärilaenu- ja tarbimislaenuportfell. Kodulaenude osas on Bigbanki koduturgudel toimunud teatav elavnemine, mis ühelt poolt on põhjustatud samuti muutustest intressikeskkonnas ja ootusest euribori edasiseks languseks ning teisalt ka konkurentsiolukorra tihenemisest, mis kokkuvõttes avaldub klientidele soodsamate intresside näol.

Kasvanud laenuportfell ja langev, kuid endiselt kõrgel tasemel olev intressikeskkond on kokkuvõttes võimaldanud Bigbankil suurendada neto intressitulusid jaanuaris eelmise aastaga võrreldes 2 miljonit eurot ehk 27%.

Tarbimislaenude portfellis on näha eelmise aasta viimases kvartalis alanud teatavat kvaliteedilanguse jätku. Seda kinnitab ka kasvanud neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht, mis oli jaanuaris 2,5 miljonit eurot. Mittetöötava laenuportfelli tase on siiski endiselt madal ja laenuportfelli üldine kvaliteet hea.

3,2 miljoni euro suurune jaanuari puhaskasum on hea näitaja. Rõõmustav on ka kulu/tulu suhte langus alla 40% taseme, jaanuari näitaja oli 38,5%.

Bigbanki 2024. aasta jaanuari majandustulemused:

  • Klientide hoiused ja saadud laenud kasvasid aastaga 557 miljonit eurot 2,0 miljardi euroni (+39%).
  • Nõuded klientidele kasvasid aastaga 317 miljonit eurot 1,69 miljardi euroni (+23%).
  • Neto intressitulud olid jaanuaris 9,3 miljonit eurot. Eelmise aasta jaanuariga võrreldes oli kasv 2,0 miljonit eurot (+27%).
  • Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindluste maht oli jaanuaris 2,5 miljonit eurot; võrreldes aasta taguse ajaga oli kasv 1,0 miljonit eurot ehk 62%.
  • Jaanuari puhaskasum oli 3,2 miljonit eurot; kasv võrreldes 2023. aasta sama perioodiga oli 0,2 miljonit eurot ehk 8%.
  • Omakapitali tootlus oli  jaanuaris 15,5%.


Kasumiaruanne, tuhandetes eurodesJaanuar 20241 kuu 20241 kuu 2023Muutus, %
Neto tegevustulud kokku, sh9 9359 9358 1161 819+22%
Neto intressitulu9 3479 3477 3491 998+27%
Neto teenustasud72272266260+9%
Tegevuskulud kokku, sh-3 821-3 821-3 288-533+16%
Palgakulud-2 214-2 214-1 898-317+17%
Halduskulud-1 025-1 025-1 05429-3%
Kasum enne allahindluste kulu6 1146 1144 8281 285+27%
Neto laenunõuete ja finantsinvesteeringute allahindlused-2 507-2 507-1 550-957+62%
Tulumaks-358-358-275-83+30%
Aruandeperioodi jätkuvate tegevuste kasum3 2483 2483 003245+8%
Kahjum lõpetatud tegevustest0000 
Aruandeperioodi kasum3 2483 2483 003245+8%
      
      
Ärimahud, tuhandetes eurodesJaanuar 20241 kuu 20241 kuu 2023Muutus, %
Klientide hoiused ja saadud laenud2 002 5132 002 5131 445 100557 413+39%
Nõuded klientidele1 687 5281 687 5281 370 264317 264+23%
      
VõtmenäitajadJaanuar 20241 kuu 20241 kuu 2023Muutus, %
ROE15,5%15,5%16,8%-1,3pp 
Kulu/ tulu suhe (C/I)38,5%38,5%40,5%-2,0pp 
Soovitusindeks (NPS)575756+1 


Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalil põhinev era- ja äriklientide laenudele ja hoiustele keskendunud pank, millel on lisaks tegevusele Eestis filiaalid Soomes, Rootsis, Lätis, Leedus ja Bulgaarias ning mis pakub piiriülese teenusena oma tooteid ka Austrias, Saksamaal ja Hollandis. Bigbanki bilansimaht ületab 2 miljardit eurot.

Argo Kiltsmann
Juhatuse liige
Telefon: +372 5393 0833
E-mail: argo.kiltsmann@bigbank.ee
www.bigbank.ee