Paskelbta: 2021-05-31 15:30:00 CEST
Linas Agro Group
Tarpinė informacija

Augantys parduotos produkcijos kiekiai augino AB „Linas Agro Group” 9 mėnesių pajamas ir pelnus

Konsoliduotos AB „Linas Agro Group” 2020–2021 finansinių metų devynių mėnesių pajamos augo 50 % ir siekė 712 mln. Eur. Parduota 2,38 mln. tonų produkcijos arba 43 % daugiau nei ankstesniais metais.

Bendrasis pelnas siekė 29,2 mln. Eur ir buvo 8 % didesnis, nei ankstesniais metais. Konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) siekė 17,1 mln. Eur ir buvo 44 % didesnis nei ankstesniais metais. Veiklos pelnas buvo 5,1 mln. Eur arba 75 % didesnis. Pelnas prieš mokesčius augo 4,5 karto iki 2,99 mln. Eur. Grynasis pelnas, tenkantis įmonei, augo 4 kartus iki 2,64 mln. Eur.

Parduota 1,8 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 67 % daugiau nei pernai per tą patį laikotarpį. Prekyba žaliavomis pašarams taip pat išaugo 21 %. Bendros prekybos grūdais, aliejinėmis sėklomis ir žaliavomis pašarams pajamos per metus augo 75 % iki 534 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 17 % mažesnis ir siekė 2,9 mln. Eur.

„Visose Baltijos šalyse bendras grūdinių augalų ir rapsų derlius 2020 metais buvo rekordinis ir turėjo ryškią įtaką ir mūsų pardavimų augimui. Bendras parduotų grūdų bei aliejinių sėklų kiekis buvo rekordinis. Parduotų kviečių kiekiai išaugo beveik 95 %, miežių parduota 99 % daugiau, o rapsų – net 121 % daugiau. Mūsų elevatorių tinklas Lietuvoje bei Latvijoje per devynis mėnesius irgi priėmė rekordinius grūdų kiekius – 57 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai, arba 654 tūkst. tonų. Pelningumo mažėjimui reikšmingos įtakos turėjo 1 mln. Eur išvestinių finansinių priemonių nuostolis,“ – komentavo didžiausio Grupės veiklos segmento rezultatus AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 10 % iki 116 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 143 % didesnis ir siekė 4,5 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų ir augalų priežiūros priemonių pardavimai augo beveik 4 %, trąšų pardavimai tiek pat mažėjo. Daugiau nei trečdaliu padidėjo žemės ūkio technikos bei atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai, siekę 44,3 mln. Eur. Iš grūdų paruošimo objektų bei gyvulių fermų įrengimo projektų gauta 3,3 mln. Eur pajamų arba 12 % daugiau lyginant su ankstesniais metais.

„Geri metai buvo žemės ūkio bendrovėms: jos pardavė 94 tūkst. tonų augalinės produkcijos arba 28 % daugiau nei pernai. Nors laikomų karvių skaičius sumažėjo beveik 6 %, nes uždarėme vieną nepelningą pieno gamybos padalinį, kitur augę primilžiai parduoto pieno kiekį didino 2 % iki beveik 26 tūkst. tonų. Visos žemės ūkio veiklos pajamos išaugo 18 % iki 28 mln. Eur, veiklos pelno uždirbta 1,4 mln. Eur. Be abejo, veiklos rezultatui reikšmingos įtakos turėjo 1,9 mln. Eur pelnas, susijęs su 2020 m. lapkričio mėn. įvykusiu žemes valdžiusių bendrovių pardavimo sandoriu,“ – sakė M. Šileika.

Pavasarį tebesitęsiantys su COVID-19 pandemija susiję apribojimai HORECA segmente išlaikė vištienos gaminių perprodukciją ES, ji, pasak Europos Komisijos, 2021 m. sieks 13 %. Grupės paukštininkystės įmonės nedidino gamybos: pagamino ir pardavė tiek pat paukštienos, kiek ankstesniais metais. Dėl perprodukcijos vištienos pardavimo kainos ES laikėsi žemame lygyje, o viščiukų pašarui naudojamos žaliavos pabrango ir išaugino vištienos produkcijos pagaminimo kaštus. Todėl paukštininkystės verslo pajamos mažėjo 9 % iki 52 mln. Eur, patirtas 0,9 mln. Eur veiklos nuostolis.

„Likusį ketvirtį tikimės pardavimų augimo prekių žemdirbiams segmente bei paukštininkystės veiklos atsigavimo. Iš kitų veiklų dėl veiklos sezoniškumo augimo nesitikime,“ – sakė M. Šileika.

AB „Linas Agro Group“ 2020 m. spalio 1 dieną yra pasirašiusi akcijų pirkimo sutartis dėl AB „Kauno grūdai“, AB „Kaišiadorių paukštynas“ ir AB „Vilniaus paukštynas“ ir susijusių įmonių kontrolinių akcijų paketų įsigijimo. Sandoriui pritarimą jau išreiškė Latvijos, Estijos, Lenkijos ir Rusijos konkurencijos priežiūros institucijos, tebelaukiama Lietuvos Respublikos Konkurencijos tarybos leidimo.

Pridedama:
AB Linas Agro Group Konsoliduotos neaudituotos finansinės ataskaitos ir Konsoliduotasis tarpinis pranešimas už devynių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2021 m. kovo 31 d.

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika
Mob. 8 619 19 403
E. p. m.sileika@linasagro.lt


PriedasLNA_9_men_2020-2021_Konsoliduotasis_tarpinis_pranesimas_IFRS.pdf