English Lithuanian
Paskelbta: 2023-09-28 10:31:24 CEST
UAB "Modus grupė"
Tarpinė informacija

UAB „Modus Grupė“ 2023 m. pirmojo pusmečio konsoliduoti finansiniai rezultatai

Vilnius, Lietuva, 2023-09-28 10:31 CEST --

UAB „Modus Grupė“ (toliau – Bendrovė) yra uždaroji akcinė bendrovė, kurios visos akcijos priklauso kontroliuojančiai įmonei MG NL holding B.V. Bendrovės veikla – konsultacinė valdymo veikla. Bendrovės kontroliuojamos įmonių grupės pagrindinės veiklos apima prekybą automobiliais, mobilumo sprendimus ir investicijų valdymą.  

2023 m. I-ąjį pusmetį konsoliduotos Bendrovės pardavimo pajamos siekė 192 634 tūkst. Eur ir buvo 0,79 proc. didesnės nei 2022 m. I-ąjį pusmetį (191 131 tūkst. Eur). 

2023 m. I-ojo pusmečio konsoliduota EBITDA sudarė 15 133 tūkst. Eur (2022 m. I-ojo pusmetį – 19 448 tūkst. Eur) ir sumažėjo 22,19 proc. 15 261 tūkst. Eur pajamos sudaro EBITDA iš pagrindinės veiklos (2022 m. I-ąjį pusmetį – 19 448 tūkst. Eur) iš grupės įmonių operacinės veiklos bei  -128 tūkst. Eur (2022 m. I-ąjį pusmetį – 0 tūkst. Eur) – iš kitų transakcijų. 

Konsoliduotasis pelnas prieš apmokestinimą 2023 m. I-ąjį pusmetį siekė 4 327 tūkst. Eur ir buvo 73,54 proc. mažesnis nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį, kai pelnas prieš apmokestinimą buvo 16 355 tūkst. Eur. Konsoliduotasis grynasis pelnas 2023 m. I-ąjį pusmetį sudarė 524 tūkst. Eur (2022 m. I-ąjį pusmetį – 14 713 tūkst. Eur). 

 

         Kontaktinis asmuo:
         Ugnė Bartašiūtė
         Komunikacijos vadovė
         El. p. ugne.bartasiute@modus.group
         Mob. +370 614 74 046


UAB Modus Grupe_Konsoliduotasis tarpinis pranesimas ir sutrumpintos konsoliduotosios tarpines finansines ataskaitos uz 2023 I pusmeti.pdf