Danish
Offentliggjort: 2024-04-22 14:03:26 CEST
PFA Invest
Andre oplysningsforpligtelser offentliggjort efter børsens regler

Investeringsforeningen PFA Invest anmoder om afnotering

Bestyrelsen for investeringsforeningen PFA Invest har dags dato truffet beslutning om afnotering af foreningens afdelinger og at indsende anmodning til Nasdaq Copenhagen A/S om sletning af afdelingernes andele fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S. Der er tale om følgende af­delinger:

ISIN Afdeling
DK0060700433 Indeks Mellemlange Obligationer
DK0060446896                     Kreditobligationer
DK0060446623 Danske Aktier
DK0060446706 Globale Aktier
DK0060522829 Balance A
DK0060814366 Balance AA
DK0060814440 Balance A Akkumulerende
DK0060446979 Balance B
DK0060622884 Balance C
DK0062266391 Balance C Akkumulerende

Det forventes, at foreningens afdelinger har sidste handelsdag fredag den 7. juni 2024. Slet­ningen fra handel forudsætter dog, at Nasdaq Copenhagen A/S imødekommer anmod­ning­en og den forventede tidsplan.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Rasmus Bessing.

Bestyrelsen
Investeringsforeningen PFA Invest