Paskelbta: 2015-07-02 08:15:22 CEST
LITGRID
Kita informacija

Dešimtmečiame elektros perdavimo tinklų plėtros plane – investicijos į integraciją ir saugumą

Vilnius, Lithuania, 2015-07-02 08:15 CEST -- Elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ parengė ir Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai pateikė Lietuvos elektros perdavimo tinklų 10 metų plėtros planą 2015-2024 metams. Dokumentas ruošiamas ir atnaujinamas kas metai, jame įtraukti visi reikšmingi elektros gamybos ir perdavimo infrastruktūros įrenginiai, tenkinsiantys elektros vartojimo poreikį.

Prognozuojama, kad elektros poreikis augs vidutiniškai 2,6 proc. per metus ir 2024 metais šalyje bus suvartojama 13,9 teravatvalandžių elektros energijos. Didžiausias augimo potencialas – aptarnavimo paslaugų sektoriuje ir pramonėje.

Planuojama, kad nacionalinė elektros sistema nuo 55 iki 83 proc. elektros vartojimo poreikio galėtų tenkinti savo jėgomis. Nuo 2016 metų sausio 1 d. veiksiančios naujos elektros jungtys padidins reikiamos galios prieinamumą tiek, kad galimybės apsirūpinti elektra bus viršijamos nuo 1,9 iki 2,5 kartų.

„Vertinant situaciją elektros rinkos kainų kontekste, tikėtina, kad tik apie 22 proc. Lietuvoje vartojamos elektros bus pagaminta vietinėse elektrinėse, o didžioji dalis elektros bus importuojama,“ – sako Daivis Virbickas, „Litgrid“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Per 10 metų planuojamos investicijos į elektros perdavimo tinklą sieks 870 mln. eurų. „Reikšmingiausia šių investicijų dalis bus skirta tinklų ir sistemų integracijai su žemynine Europa ir sistemos patikimumui užtikrinti: du trečdaliai investicijų bus investuota į strateginių valstybės tikslų elektros sektoriuje įgyvendinimą, 26 proc. – elektros perdavimo patikimumo užtikrinimo projektams,“ – sako D. Virbickas. Išsamus Lietuvos elektros perdavimo tinklų 10 metų plėtros plano pristatymas planuojamas rudenį.   

         Vilija Railaitė
         „Litgrid“ Komunikacijos vadovė
         Tel. (+370) 613 19977
         el. paštas vilija.railaite@litgrid.eu