Publicēts: 2019-12-16 13:13:58 CET
Baltic Dairy Board
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

CORRECTION: Ir izbeigta Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa lieta

Labojumi: papildināts paziņojums

2019.gada 12. decembrī  Zemgales rajona tiesa pieņēma lēmumu izbeigt SIA Baltic Dairy Board tiesiskās aizsardzības procesa (TAP) lietu.

TAP plānu atbalstīja un saskaņoja vairāk kā 60% nenodrošināto kreditoru t.sk Valsts ieņēmumu dienests (VID), bet nodrošinātajam kreditoram (bankai) nebija iespējas apstiprināt Baltic Dairy Board TAP plānu līdz 2019. gada 7. novembrim,  jo notiek parāda restrukturizācijai nepieciešamo formalitāšu veikšana.

Uzņēmums ir noslēdzis ilgtermiņa līgumus par produktu piegādēm un ar  šī gada maiju ir uzsācis regulāru ražošanu un produktu piegādes bioloģiskās un bērnu pārtikas ražošanas sektoram. Uzņēmuma EBITDA rezultāti pēdējos mēnešos ir pozitīvi, ar augošu apgrozījuma un ienākumu tendenci.

Lai nodrošinātu vienādus atmaksas noteikumus visiem nenodrošinātajiem kreditoriem, uzņēmums plāno atkārtoti iesniegt tiesā TAP ierosināšanas pieteikumu, kad parāda restrukturizācija tiks pabeigta un saskaņojums no nodrošinātā kreditora būs iespējams.

Informācijai: apgrozījums par 2019. gadu plānots ne mazāks par 2,2 miljoni EUR,  no kuriem 1,1 miljoni EUR apgrozījumu veidos pēdējie trīs 2019. gada mēneši. Ņemot vērā jau noslēgtos līgumus uz 2020. gadu un jau esošās produktu piegādes, apgrozījums 2020. gadā būs ne mazāks kā 5 miljoni EUR.

         Papildu informācija:
         Kaspars Kazāks
         valdes loceklis
         Tālrunis +371 26010072
         e-pasts: kaspars@bdb.lv