English Latvian
Publicēts: 2020-09-07 18:41:00 CEST
Olainfarm
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāra OLFIM OÜ, reģistrācijas Nr. 14601045, iesniegtie lēmumu projekti akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada 22. septembra plkst.15.00 ārkārtas akcionāru sapulcei

Akciju sabiedrības “Olainfarm” akcionāra OLFIM OÜ, reģistrācijas Nr. 14601045, iesniegtie lēmumu projekti akciju sabiedrības „Olainfarm” 2020. gada 22. septembra plkst.15.00 ārkārtas akcionāru sapulcei

1. Padomes atsaukšana un jaunās padomes ievelēšana.

Lēmuma projekti:

1.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” padomes locekļus.

1.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” padomi uz 5 gadu termiņu sekojošā sastāvā:

1) _____________________________;

2) _____________________________;

3) _____________________________;

4) _____________________________;

5) _____________________________.

1.3. Noteikt padomes locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

2. Revīzijas komitejas atsaukšana un jaunas revīzijas komitejas ievelēšana.

Lēmumu projekti:

2.1. Atsaukt no amata akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komitejas locekļus.

2.2. Ievēlēt akciju sabiedrības “Olainfarm” revīzijas komiteju sekojošā sastāvā uz divu gadu termiņu:

1) _____________________________;

2) _____________________________;

3) _____________________________.

2.3. Noteikt revīzijas komitejas locekļu kopējo mēneša atalgojumu.

Papildu informācija:
Jānis Dubrovskis
Akciju sabiedrības “Olainfarm” investoru attiecību konsultants
Tel. +371 29178878
E-pasts: janis.dubrovskis@olainfarm.com