Publicēts: 2013-12-12 12:50:37 CET
Valsts Kase
Vērtspapīru notikumi

11. un 12. decembra valsts vērtspapīru izsoļu rezultāti (papildināts 12.decembrī)

Trešdien, 11.decembrī, tika izsolīti 12 mēnešu valsts vērtspapīri ar dzēšanas termiņu 2014.gada 12.decembrī.

Notikušajā konkurējošajā daudzcenu izsolē tika pārdoti visi Valsts kases piedāvātie vērtspapīri 10 milj. latu apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 33,1 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 3,3 reizes.

Valsts kase maksimālo pieļaujamo likmi noteica 0,450% līmenī, bet vidējā svērtā procentu likme bija 0,372%.

Ceturtdien, 12. decembrī, notikušajā fiksētas likmes vērtspapīru izsolē tika pārdotas visas Valsts Kases piedāvātās 12 mēnešu parādzīmes 2 milj. latu. apjomā pēc nominālvērtības.

Izsoles dalībnieku kopējais pieprasījums bija 6,1 milj. latu un pārsniedza piedāvājumu 3,1 reizes.

         Eva Dzelme
         Valsts kases
         Preses sekretāre
         Tālr.67094324
         Mob.tālr.26499049
         e-pasts: eva.dzelme@kase.gov.lv
         http:// www.kase.gov.lv
         Twitter: @valstskase