Paskelbta: 2021-08-31 15:10:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2021 m. 7 mėnesių finansiniai duomenys

2021 metų 7 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ (toliau – Grupės) finansiniai duomenys:

 Liepa
 20212020Pokytis
Pajamos134,7 mln. Eur89,1 mln. Eur51,2 %
Koreguotas EBITDA*22,8 mln. Eur20,3 mln. Eur12,3 %
 

Sausis - Liepa
 20212020Pokytis
Pajamos872,9 mln. Eur680,0 mln. Eur28,4 %
Koreguotas EBITDA*191,2 mln. Eur149,4 mln. Eur28,0 %


Grupės pajamos 2021 m. sausio – liepos mėnesiais siekė 872,9 mln. eurų ir buvo 28,4 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (680,0 mln. eurų). Pajamų augimą lėmė didesni elektros energijos pardavimai verslo klientams Sprendimų klientams segmente bei didesni paskirstyti kiekiai Tinklų segmente. Abi šios priežastys daugiausia susijusios su didesniu suvartotos energijos kiekiu, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 metais. Grupės pajamos taip pat išaugo Lanksčiosios gamybos segmente dėl Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread). Pajamų augimą taip pat lėmė Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos pradžia atitinkamai 2020 m. rugpjūtį ir 2021 m. kovą.

Koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio – liepos mėn. siekė 191,2 mln. eurų ir buvo 28 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (149,4 mln. eurų). Koreguotas EBITDA augo visuose Grupės veiklos segmentuose:

  • Žaliosios gamybos segmento rezultatai augo dėl Kauno ir Vilniaus kogeneracinių jėgainių veiklos pradžios bei geresnių Kauno hidroelektrinės rezultatų, kuriuos lėmė aukštesnė elektros kaina rinkoje ir didesni pagamintos elektros kiekiai dėl aukštesnio vandens lygio Nemune;
  • Sprendimų klientams segmento rezultatas augo dėl laikino teigiamo efekto susidariusio iš dujų atsargų pervertinimo dėl rinkoje kylančių dujų kainų (23,2 mln. eurų per 2021 m. sausio – liepos mėn.), kuris tikėtina, taps neigiamas jei dujų kainos normalizuosis;
  • Lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl geresnių Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatų, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. positive spark spread);
  • Tinklų segmentas daugiausiai augo dėl didesnių paskirstytų kiekių, kuriuos lėmė didesnis suvartotos energijos kiekis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Didesnių kiekių efektas 2021 m. sausio – liepos mėn. siekė 11,1 mln. eurų, šis augimas išsilygins per metus, nes metiniai investicijų grąžos ir nusidėvėjimo bei amortizacijos rodikliai yra fiksuojami metams, bet paskirstomi skirtingiems mėnesiams atsižvelgiant į paskirstytus kiekius.

*Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).

Daugiau informacijos:
Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076