Paskelbta: 2021-08-06 07:00:46 CEST
Grigeo
Pranešimai apie vadovų sandorius

Pataisymas: Pranešimas apie AB „Grigeo“ valdybos nario sandorius

AB „Grigeo“ gavo patikslintą pranešimą anglų kalba apie valdybos nario 2021-07-15 vykdytus sandorius emitento vertybiniais popieriais (žr. priedą), nurodant sandorio pobūdį (įsigijimas). Pirminis pranešimas lietuvių kalba yra nekeičiamas.

Gintautas Pangonis
AB „Grigeo“ prezidentas
+370 5 243 5801

PriedasPranesimai apie vadovu sandorius.pdf