Paskelbta: 2020-11-12 16:00:00 CET
Klaipedos Nafta
Kita informacija

Dėl suteiktų suskystintųjų gamtinių dujų terminalo pajėgumų

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad pasirašius atitinkamą susitarimą buvo suteikti suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) terminalo pajėgumai žemiau nurodytomis sąlygomis:

  • SGD išdujinimo pajėgumai 9.878.600.000 kWh (esant šioms norminėms sąlygoms: gamtinių dujų viršutinė šilumingumo vertė 11,90 kWh/m3, SGD plėtimosi koeficientas - 1:578 (m3 SGD / nm3 gamtinių dujų), degimo/matavimo temperatūra – 25/0 °C, slėgis – 1,01325 bar).
  • SGD išdujinimo periodas: nuo 2020 m. gruodžio 24 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d.

Bendrovė nuolat skelbia ir atnaujina savo interneto svetainėje informaciją apie laisvus SGD terminalo pajėgumus, kuriuos galima rezervuoti einamaisiais dujų metais.


Jonas Lenkšas, finansų direktorius, +370 694 80594.