English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-24 08:20:00 CEST
Novaturas
Pranešimas apie esminį įvykį

ATNAUJINIMAS: Dėl 2023 m. birželio 6 d. sušaukto Akcinės bendrovės „Novaturas“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projekto 7 darbotvarkės klausimu patikslinimo.

AB „Novaturas“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad vadovaujantis LR Akcinių bendrovių įstatymo 25 str. 4 d., akcininkams, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, raštu pasiūlius papildomus kandidatus į Bendrovės valdybos narius, yra teikiamas visuotinio akcininkų surinkimo sprendimo projekto 7 darbotvarkės klausimu patikslinimas:

7. Bendrovės valdybos rinkimas.

Bendrovės valdybos nariams atsistatydinus, Susirinkimui teikiami kandidatai dėl naujų Bendrovės valdybos narių rinkimo.

Siūlomas sprendimo projektas:

Į Bendrovės valdybą naujai kadencijai išrinkti (asmens duomenys viešai neskelbiami):
Tomas Korganas;
Ugnius Radvila;
Gediminas Almantas (nepriklausomas narys).“

Pridedama:

  1. Bendrasis balsavimo biuletenis 7 darbotvarkės klausimu (Bendrovės valdybos rinkimas).

Kontaktai:
Vygantas Reifonas

Finansų direktorius
J. Jasinskio g. 16C, Vilnius, Lietuva
Tel. +370 687 21603
El. paštas: vygantas.reifonas@novaturas.lt

PriedasVAS balsavimo biuletenis Novaturas_LT_2023.06.06 ATNAUJINIMAS.doc