Publicēts: 2019-04-15 14:30:57 CEST
Frigate
Ārkārtas akcionāru sapulces protokols

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 15. aprīlī pieņem lēmumu par pamatkapitāla palielināšanu

Frigate AS ārkārtas akcionāru sapulcē 2019. gada 15. aprīlī tika pieņemts lēmums palielināt Frigate AS pamatkapitālu no EUR 560 000 uz EUR 660 000, emitējot papildus 100 000 A kategorijas akcijas, kā arī apstiprināt pamatkapitāla palielināšanas noteikumus un izdarīt grozījumus Frigate AS statūtos.

Frigate AS valde

 

AS Frigate, dibināta 2015. gadā Latvijā, ir starptautiska uzņēmumu grupa, kas šobrīd darbojas Šveicē, Luksemburgā, Singapūrā, Lietuvā un Latvijā un sniedz pakalpojumus dažādās investīciju jomās atbilstoši klientu vajadzībām. AS Frigate piedāvā plašu pakalpojumu klāstu, kas dod iespēju ieguldītājiem piekļūt vērtspapīriem - ieguldījumu konsultācijas, portfeļu pārvaldīšana, pasūtījumu izpilde klientiem, strukturēti produkti dažādiem klientu veidiem, investīciju darījumu dokumentācijas pārvaldība un palīdzība uzņēmumiem piesaistīt līdzekļus kapitāla tirgos. AS Frigate personālam ir piešķirtas visas licences, kas nepieciešamas darbam vērtspapīru tirgū, kā arī tam ir plaša pieredze darbā ar dokumentāciju un sadarbības pieredze ar regulējošajām iestādēm. Uzņēmuma speciālisti ir regulējošās iestādēs atbilstoši sertificēti darbinieki noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas jomā. Lai uzzinātu vairāk, apmeklējiet: www.frigate.eu.

AS Frigate akcijas ir iekļautas Nasdaq Baltic First North Market.

AS Frigate sertificētais konsultants ir SIA Nexia Audit Advice.

 

         Kontaktinformācija:
         Adrese: Smilšu iela 18, Rīga, LV-1050, Latvija
         Kontaktpersona: Armands Bušs, partneris
         E-pasts: bush@frigate.eu
         Telefons: +371 29512246
         
         Sertificētais konsultants:
         SIA Nexia Audit Advice
         Kontaktpersona: Olga Molčanova
         E-pasts: olga@auditadvice.lv
         Telefons: +371 67333228


Frigate_Statuti.pdf
Frigate_Protokols.pdf
Frigate_Statutu_grozijumi.pdf
Frigate_Pamatkapitala_palielinasanas_noteikumi.pdf