Offentliggjort: 2017-11-07 14:20:00 CET
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
Intern viden
Selskabsmeddelelse nr. 100 , 2017 - Auktion over særligt dækkede realkreditobligationer udstedt af Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.
I forbindelse med refinansiering af rentetilpasningslån pr. 1. januar
2018
gennemføres elektroniske auktioner i november 2017.

Nordea Kredit
refinansierer rentetilpasningslånene i særligt dækkede
realkreditobligationer
(SDRO), og auktionerne gennemføres af Nordea Danmark.

Auktionerne: Auktionerne
foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.
Ved auktionerne anvendes det
hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden
call". Det indebærer, at
alle bud over skæringskursen vil blive afregnet det
fulde beløb (bud) til
skæringskursen. For bud på skæringskursen kan der blive
tale om pro rata
tildeling. Bud under skæringskursen vil ikke få nogen
tildeling.

Deltagere:
Bud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked
på NASDAQ
Copenhagen.

Auktionerne foregår tirsdag den 21. november til og med torsdag
den 23. november
2017.

Obligationernes rating er Aaa hos Moody’s og AAA hos
Standard & Poor’s.

Auktionerne åbner dagligt kl. 09.00 og lukker henholdsvis
kl. 10.00 og kl.
12.30.
Der vil ske tildeling af accepterede bud henholdsvis
kl. 10.10 og kl. 12.40.

Det vil være muligt at lægge bud ind med tre
decimalers nøjagtighed i de 1-årige
obligationer i DKK og EUR. I de øvrige
udbudte obligationer bydes med maksimalt
to decimaler.

Nordea Kredit er ikke
forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb.

 


Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.pdf