Publicēts: 2020-11-21 13:39:04 CET
Latvijas Jūras medicīnas centrs
Finanšu informācija par 3 un 9 mēnešiem

AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats.

Latvija, 2020-11-21 13:39 CET -- AS „Latvijas Jūras medicīnas centrs” 2020. gada 9 mēnešu starpperiodu pārskats apstiprināts Valdes sēdē 2020. gada 20. novembrī.

         Valdes loceklis Juris Imaks, tel. 29512492


LJMC_LV_9M 2020_Final_.pdf