Avaldatud: 2020-08-10 08:30:06 CEST
EfTEN Real Estate Fund III
Börsiteade

EfTEN Real Estate Fund III AS aktsia puhasväärtus seisuga 31.07.2020

EfTEN Real Estate Fund III AS-i aktsia puhasväärtus (NAV) seisuga 31.07.2020 oli 16,09 eurot. EPRA aktsia puhasväärtus (raamatupidamislik puhasväärtus ilma edasilükkunud tulumaksukohustust ja intressiderivatiivide õiglast väärtust arvestamata) oli 31.07.2020 seisuga 17,14 eurot. Nii NAV kui EPRA NAV suurenesid juuli jooksul 0,8%. 

Fondi konsolideeritud juulikuu müügitulu oli selle aasta kõrgeim - kokku 860 tuhat eurot (juuni: 817 tuhat eurot) ja EBITDA 699 tuhat eurot (juuni: 640 tuhat eurot). Müügitulu ja EBITDA kasv on peamiselt seotud Saules Miestase heade tulemustega kriisist taastumisel ning samuti Evolutioni büroohoone vakantsete pindade täitmisega. Juulis jätkusid ajutised allahindlused DSV logistikahoonete ja Hortese aianduskeskuse kinnistutel, mille negatiivne mõju fondi konsolideeritud igakuisele üüritulule on 65 tuhat eurot. Fond hakkab nimetatud kinnistutelt tavapärast üüritulu teenima alates selle aasta augustist ja septembrist. 

Fondi konsolideeritud raha jääk vähenes juulis 2,4 miljoni euro võrra, sisaldades juulis tehtud dividendimakseid kogusummas 2,7 miljonit eurot. Kõik kevadel sõlmitud maksepuhkuste lepingud on lõpetatud ja fond tasub laenude annuiteetmakseid tavapäraselt, kuid juulis aktsepteeriti Covid-19 kriisist tulenevast üürirahavoo vähenemisest fondi kahe Leedu tütarettevõtte taotlused intressikulude osaliseks katmiseks. Fondi juulikuu intressikulud olid seetõttu tavapärase 110 tuhande euro asemel 75 tuhat eurot, s.t 35 tuhat eurot madalamad. 

Augustis lõpeb Saules Miestas UAB laenuleping Swedpangaga. Tütarettevõte on saanud laenulepingu pikendamiseks siduva pakkumise ning leping allkirjastatakse sellel nädalal. Laenuleping pikendatakse järgmiseks kolmeks aastaks intressimääraga 2,65% + 3 kuu EURIBOR. 

EfTEN Real Estate Fund III AS-i konsolideeritud varade maht oli 31.07.2020 seisuga 135,0 miljonit eurot (31.12.2019: 132,8 miljonit eurot) ning omakapital 67,9 miljonit eurot (31.12.2019: 71,17 miljonit eurot).

Marilin Hein
Finantsjuht
Tel. 6559 515
E-mail: marilin.hein@eften.ee