Paskelbta: 2019-08-30 18:21:11 CEST
AUGA group
Pusmečio informacija

„AUGA group“, AB tarpinė informacija už 6 mėn. laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. birželio 30 d.

Per 2019 m. pirmus šešis mėnesius AUGA group, AB ir jos dukterinių bendrovių (toliau – Grupė) pardavimo pajamos siekė 28,84 mln. Eur ir buvo 15% didesnės nei 2018 m. atitinkamą laikotarpį, kai jos sudarė 25,01 mln. Eur.

Grupės 2019 m. pirmojo pusmečio bendrasis pelnas sudarė 7,34 mln. Eur ir buvo 3,05 mln. Eur didesnis nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (2018 m. pirmojo pusmečio bendrasis pelnas – 4,29 mln. Eur).

Per 2019 m. pirmuosius šešis mėnesius Grupė uždirbo 0,34 mln. Eur grynojo pelno palyginus su 0,48 mln. Eur metais prieš tai.

Grupės 2019 m. šešių mėnesių EBITDA rodiklis sudarė 6,28 mln. Eur.  Palyginimui, per tą patį laikotarpį 2018 metais Grupės EBITDA rodiklis siekė 4,10 mln. Eur.

„Nors oro sąlygos nelepino kaip ir pernai, AUGA group žemės ūkio veiklos rezultatai yra geresni nei praėjusiais metais, nes turėjome geresnę pasėlių struktūrą, pritaikėme inovacijas ir pernai išmoktas pamoktas. Stabilus grybų auginimo segmentas, gerėjantys pieninkystės segmento rezultatai bei augantys galutinam vartojimui skirtų produktų pardavimai taip prisidėjo prie pajamų bei EBITDA augimo, lyginant su pernai metais. Tai nuteikia optimistiškai ir dėl antrojo pusmečio rezultatų.“ – sako AUGA group, AB Generalinis direktorius Kęstutis Juščius.

Pagrindiniai finansiniai rezultatai, EUR'0002019 m. 6 mėn.2018 m. 6 mėn.Pokytis, %
Pajamos28 84125 00915%
Bendrasis pelnas (nuostolis)6 3274 29047%
Grynasis pelnas (nuostolis) (eliminavus 16 TFAS įtaką)65948536%
Grynasis pelnas (neeliminavus 16 TFAS įtakos)341485(30%)
EBITDA (eliminavus 16 TFAS įtaką)6 2834 09753%
EBITDA (neeliminavus 16 TFAS įtakos)9 334duomenų nėra-

Augalininkystės segmentas

Augalininkystės segmento 2019 m. pirmojo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 8,78 mln. Eur palyginus su 7,60 mln. Eur atitinkamu laikotarpiu 2018 metais (padidėjo 15%).

Augalininkystės segmento bendrasis pelnas, kuris apima žemės ūkio produkcijos pardavimo rezultatą, biologinio turto tikrosios vertės pokyčius bei žemės ūkio subsidijas, 2019 m. per pirmus šešis mėnesius sudarė 6,31 mln. Eur, palyginus su 4,44 mln. Eur ankstesniais metais.

2018/2019 metų sezonu bendras Grupės dirbamos žemės plotas sudaro 38,56 tūkst. ha ir yra beveik toks pats kaip ir 2017/2018 metų sezonu. 2018/2019 metų sezonu grūdinėmis kultūromis apsėta 28,67 tūkst. ha, iš kurių 11,50 tūkst. ha sudaro kviečiai, 8,04 tūkst. ha ankštinės kultūros ir 9,13 tūkst. ha kitos grūdinės kultūros.

Grybininkystės segmentas

Grybininkystės segmento 2019 m. šešių mėnesių pajamos buvo 13,80 mln. Eur, t.y. 1,46 mln. Eur arba 12% didesnės lyginant su atitinkamu laikotarpiu 2018 m., kai jos sudarė 12,34 mln. Eur. Grybų pardavimo pajamos padidėjo 1,57 mln. Eur.

Grybų pardavimo pajamų augimas 2019 m. susijęs su vidutinės pardavimo kainos didėjimu. Šviežių grybų rinkos poreikių patenkinimas yra Grupės prioritetas dėl geresnių kainų bei siekio išlaikyti tvirtus santykius su klientais. Šviežių grybų kainos yra didesnės nei parduodamų perdirbėjams, todėl šviežių grybų dalies padidėjimas turėjo teigiamą įtaką vidutinių kainų augimui tiek neekologiškų, tiek ekologiškų grybų atveju.

Pienininkystės segmentas

Pienininkystės segmento 2019 m. antrojo ketvirčio pardavimo pajamos siekė 5,21 mln. Eur ir buvo apie 16% didesnės nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu. Tiek padidėjęs parduoto pieno kiekis, tiek padidėjusi vidutinė pieno pardavimo kaina turėjo teigiamos įtakos pajamų augimui.

Bendras parduoto pieno kiekis padidėjo nuo 11,64 tūkst. tonų 2018 m. pirmąjį pusmetį iki 12,69 tūkst. tonų 2019 m. pirmąjį pusmetį (9% padidėjimas). Vidutinė pieno kaina 2019 m. pirmąjį pusmetį siekė 379 Eur už toną ir buvo 10% didesnė lyginant su atitinkamu laikotarpiu pernai.

Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis 2019 m. pirmąjį pusmetį sudarė apie 64% ir buvo reikšmingai didesnė nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai ji sudarė 31%. Atitinkamai, ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno kiekis per pirmajį pusmetį padidėjo nuo 3,57 tūkst. 2018 m. tonų iki 8,09 tūkst tonų 2019 m.

Ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalis vis dar ženkliai svyruoja, nes ji išlieka priklausoma nuo kelių svarbių klientų ir jų verslo poreikių konkretų mėnesį. Grupė siekia labiau diversifikuoti klientų portfelį ir taip užtikrinti stabilesnę ekologinės produkcijos kainomis parduoto pieno dalį kiekvieną mėnesį. 

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmentas

Galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse segmento pardavimo pajamos per 2019 m. šešis mėnesius sudarė 1,05 mln. Eur palyginus su 0,57 mln. Eur metais anksčiau.

Kaip buvo minėta pirmojo šių metų ketvirčio ataskaitoje, išplėsti eksporto apimtis leido pasirašytos sutartys su Pietų Korėja, Jungtiniais Arabų Emyratais, Rumunija, Ukraina, Šiaurės Makedonija ir Portugalija. Į visas šias šalis antrąjį metų ketvirtį buvo vykdomas produkcijos eksportas. Antrąjį metų ketvirtį prekybos susitarimai taip pat buvo pasiekti ir su naujais klientais Čekijoje bei Vengrijoje .

Viena sėkmingiausiai išvystytų naujų eksporto rinkų pirmąjį šių metų pusmetį tapo Jungtiniai Arabų Emyratai. Produkcija pradėta prekiauti didžiausiame Jungtinių Arabų Emyratų prekybos tinkle „Carrefour“ bei kitose parduotuvėse. Per kelis šių metų mėnesius Grupei ši šalis tapo viena pagrindinių eksporto krypčių galutiniam vartojimui skirtų produktų kategorijoje.

Eksporto pardavimų plėtra ir toliau buvo fokusuota į JAV ir Azijos rinkas. JAV šiuo metu vyksta derybos su potencialiais klientais, renkami užsakymai, pasirašomos tiekimo sutartys. Lyginant su praėjusių metų pirmuoju pusmečiu sėkmingai augo galutiniam vartojimui skirtų produktų pakuotėse pardavimai Japonijoje. Šioje šalyje išaugo produkciją parduodančių prekybos taškų skaičius, išsiplėtė pardavimų geografija ir asortimentas.

Konservuoti produktai, ypač vartojimui paruoštos ekologiškos sriubos, ir toliau išlieka pagrindiniu šio segmento eksporto produktu.

Generalinis direktorius
Kęstutis Juščius
+370 5 233 5340

Priedai


2. AUGA group AB finansine informacija uz 6 men. laikotarpi pasibaigusi 2019 m. birzelio 30 d..pdf
1. Atsakingu asmenu patvirtinimas HY2019.pdf
3. AUGA group 2019 pusmecio finansiniu rezultatu prezentacija.pdf