Paskelbta: 2021-01-12 17:30:00 CET
Klaipedos Nafta
Pranešimas apie esminį įvykį

Įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ įstatų redakcija sumažinus įstatinį kapitalą

2021 m. sausio 11 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) įstatų redakcija po įstatinio kapitalo sumažinimo, kuris dabar yra lygus 110 315 009,65 EUR ir yra padalintas į 380 396 585 vnt. akcijų, kurios suteikia 380 396 585 balsus. Vienos akcijos nominali vertė – 0,29 EUR.

PRIDEDAMA: 2021 m. sausio 11 d. įregistruoti Bendrovės įstatai.

Jonas Lenkšas, Finansų direktorius, tel. +370 694 80594

PriedasKN Istatai_2021-01-11.pdf