Paskelbta: 2021-11-25 15:31:19 CET
Valstybes investicinis kapitalas UAB
Pranešimas apie esminį įvykį

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ išplatino papildomą 20 milijonų eurų vertės obligacijų emisiją

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ papildomai išleido 20 milijonų eurų 4 metų trukmės obligacijas tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir pirminė emisija 2021 m. rugsėjo 22 d. (ISIN kodas: LT0000405664) pagal 400 milijonų eurų programą. Obligacijos išleistos su nuliniu kuponu, o pajamingumas siekia 0,05%. Pajamos iš obligacijų bus naudojamos papildomo kapitalo įnašui teikti KŪB „Pagalbos verslui fondas“, kuris yra valdomas UAB “Valstybės investicijų valdymo agentūra”.

Obligacijos išplatintos privataus platinimo būdu Baltijos šalių instituciniams investuotojams. Bendra pateiktų pirkimo paraiškų suma siekė 140 milijonų eurų.

Emitentas pateiks paraišką, kad obligacijos būtų įtrauktos į prekybą Nasdaq Vilniaus biržoje.

Luminor bankas buvo vienintelis šio sandorio organizatorius bei platintojas, o advokatų kontora TGS Baltic teikė teisines paslaugas, susijusias su sandorio dokumentacija.  

Papildoma informacija

UAB „Valstybės investicinis kapitalas“ yra Lietuvos  Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigta bendrovė, kuri yra Pagalbos verslui fondo, veikiančio kaip komanditinė ūkinė bendrija, komanditorė, suteikianti valstybės įnašą į fondą. Daugiau informacijos: www.vika.lt

Kontaktinis asmuo:
Robertas Vyšniauskas
UAB “Valstybės investicinis kapitalas” generalinis direktorius
Tel: +370 659 38315
El. paštas: Robertas.vysniauskas@vika.lt

ŠIS PRANEŠIMAS NEI TIESIOGIAI, NEI NETIESIOGIAI, NEI VISAS, NEI IŠ DALIES NĖRA SKIRTAS PLATINTI, SKLEISTI AR PERDUOTI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTIJOSE, KANADOJE, AUSTRALIJOJE, JAPONIJOJE AR BET KOKIOJE KITOJE JURISDIKCIJOJE, KURIOJE TOKIO PRANEŠIMO PLATINIMAS, SKLEIDIMAS AR PERDAVIMAS BŪTŲ NETEISĖTAS. ŠIS PRANEŠIMAS TAIP PAT NĖRA ADRESUOJAMAS JOKIAM ASMENIUI, KURIS YRA MAŽMENINIS KLIENTAS (KAIP APIBRĖŽTA 2014 M. GEGUŽĖS 15 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVOJE 2014/65/ES DĖL FINANSINIŲ PRIEMONIŲ RINKŲ, KURIA IŠ DALIES KEIČIAMOS DIREKTYVA 2002/92/EB IR DIREKTYVA 2011/61/EB).