Publicēts: 2019-11-28 14:31:08 CET
Moda Kapitāls
Būtiskas līdzdalības iegūšanas vai zaudēšanas paziņojumi

Paziņojums par AS Aureum akciju iegādi

AS “Moda kapitāls” informē, ka ir noslēgusi Pirkuma līgumu, saskaņā ar kuru uzņēmums kļūs par 100% nebanku kreditētāja pakalpojumu sniedzēja AS “Aureum” akcionāru. Uzņēmums uzskata, ka šis darījums ļaus būtiski palielināt konkurētspēju Kurzemes reģionā, ka arī veicinās uzņēmuma tālāku izaugsmi un uzlabos uzņēmuma saimnieciskās darbības rezultātus.

         Guntars Zvīnis
         AS Moda kapitāls valdes loceklis
         Tālrunis: +37167344234
         epasts: guntars@draudzigsaizdevums.lv