Julkaistu: 2005-07-21 08:00:06 CEST
Citycon Oyj
Pörssitiedote
Citycon Oyj:n osakepääoman korotus optio-oikeuksien perusteella
CITYCON OYJ             PÖRSSITIEDOTE  21.7.2005 klo
9.00

Citycon Oyj:n osakepääoman korotus optio-oikeuksien
perusteella

Cityconin optio-ohjelman 1999 A/B/C -optio-oikeuksilla
merkittiin heinäkuussa 464
330 uutta Citycon Oyj:n nimellisarvoltaan 1,35
euron osaketta. Osakemerkintöjä
vastaava osakepääoman korotus, 626.845,50
euroa, on tänään merkitty
kaupparekisteriin. Uudet osakkeet otetaan julkisen
kaupankäynnin kohteeksi
22.7.2005.

Optioilla merkittiin 464 330 osaketta
1,40 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.
Kullakin osakkeella on yksi ääni.
Uudet osakkeet oikeuttavat osinkoon
tilikaudelta 2005. Muut osakeoikeudet ovat
astuneet voimaan tänään.

Korotuksen jälkeen Citycon Oyj:n rekisteröity
osakepääoma on 152.226.928,80 euroa
ja osakkeiden lukumäärä on
112.760.688.

Cityconin optio-ohjelmaan 1999 liittyvillä optio-todistuksilla
voidaan merkitä
vielä 4.643.170 uutta osaketta, minkä perusteella yhtiön
osakepääoma voi nousta
vielä 6.268.279,50 eurolla. Osakkeiden merkintäaika
päättyy 30.9.2007.

Helsinki 21.7.2005

CITYCON OYJ

Petri
Olkinuora
toimitusjohtaja

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Olkinuora,
puhelin (09) 6803 6738 tai
matkapuhelin 0400 333 256

Jakelu:
Helsingin
Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

www.citycon.fi