Publicēts: 2019-12-17 08:06:06 CET
Likvidējamā ABLV Bank, AS
Finanšu informācija

Likvidējamās ABLV Bank, AS 2019. gada novembra darbības pārskats

Rīga, Latvija, 2019-12-17 08:06 CET -- Saskaņā ar Kredītiestāžu likumu likvidējamā ABLV Bank, AS (Sabiedrība) publicē novembra darbības pārskatu. Novembrī turpinājās aktīvu atgūšana un to pircēju pārbaudes, kā arī likumā noteiktajā kārtībā Sabiedrība turpināja sniegt informāciju un atbildes uz dažādu valsts iestāžu pieprasījumiem.

Novembrī atgūti 23,3 miljoni EUR, bet kopš likvidācijas sākuma 726,5 miljoni EUR. Šobrīd Sabiedrībai pieejami naudas līdzekļi 1,69 miljardi EUR apmērā, kas nodrošina aptuveni 83% no visiem kreditoru prasījumiem.

No nesen atgūtajiem aktīviem īpaši atzīmējami 1,2 miljoni EUR, kas atgūti no 2015. gadā norakstīta vērtspapīra. No obligācijām izrietošo saistību izpilde bija piesaistīta subordinētajam aizdevumam, kas bija izsniegts sabiedrībai “Uralsib”, kurai Londonas Starptautiskā šķīrējtiesa nolēma piespriest veikt saistību atmaksu.

Galvenie darbības pārskata dati uz 2019. gada 30. novembri:

  • kopējais aktīvu apjoms: 2,35 miljardi EUR;
  • pieteiktie kreditoru prasījumi: 2,02 miljardi EUR;
  • pieejamie naudas līdzekļi: 1,69 miljardi EUR;
  • kapitāls un rezerves: 290,3 miljoni EUR;
  • kopumā atgūtie aktīvi: 726,5 miljoni EUR.

Novembrī Sabiedrības akcionāri ārkārtas sapulcē pieņēma lēmumu par izmaiņām Likvidācijas komitejas sastāvā, ievēlot divus jaunus likvidatorus — zvērinātu advokāti Vinetu Čuksti-Jurjevu un zvērināta advokāta palīgu Armandu Smanu.

Sabiedrība turpina ciešu sadarbību ar visām iesaistītajām pusēm, tai skaitā valsts institūcijām un amatpersonām, nodrošinot caurspīdīgu un atklātu likvidācijas procesu. EY komanda turpina neatkarīgas kreditoru pārbaudes, ievērojot ar regulatoru saskaņotajā kreditoru pārbaužu metodoloģijā noteiktās prasības.

         Jānis Bunte
         Komunikācijas departamenta vadītājs
         Likvidējamā ABLV Bank, AS
         Tel.: +371 6700 2432
         e-mail: janis.bunte@ablv.com


LAS_AB_30nov19_LV.pdf